מנכ"ל המועצה

מעוז ביגון

 

מנכ"ל המועצה

מעוז ביגון

דוא"ל: maoz@binyamin.org.il

טלפון: 02-9977105     
 

מנהלת הלשכה

ליאת עטיה

דוא"ל:  lishka2@binyamin.org.il

טלפון:  02-9977105

פקס:  1532-9977105

 

עוזר מנכ"ל

אדם ריבובסקי

דוא"ל: AdamRi@binyamin.org.il

טלפון: 02-9977235

פקס: 153-2-9977111

 

אחריות המחלקה 

 

על מנכ"ל המועצה מוטלת האחריות הכוללת על הפעילות השוטפת של המועצה, באמצעות מנהלי המחלקות. אחריות זו כוללת:

 1. אחריות על הפעילות התקינה של  מחלקות המועצה - תיאום, פיקוח ובקרה.
 2. אחריות על הפעלת המנגנון המורחב של המועצה, כולל כוח אדם, שכר וציוד.
 3. אחריות על הפעילות התקינה של מליאת המועצה והוועדותאחריות על הטיפול בפניות הציבור.
 4. אחריות על פרויקטים מיוחדים.

מבנה ארגוני מועצה אזורית מטה בנימין 2014

 

חוק חופש המידע:

 

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

ממונה על חוק חופש המידע: מנכל המועצה מר מעוז ביגון.

 • האחראית על העמדת מידע לרשות הציבור –  דנית יזדי 02-9977132
   
 • אזרח המבקש לקבל מידע מהמועצה האזורית המטה בנימין עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות אל:
   
  • בכתב : דנית יזדי מנהלת מחלקת מכרזים וסיוע משפטי מועצה אזורית מטה בנימין ד.נ. מזרח בנימין פסגות.
    
  • בטלפון : 02-9977132 בדוא"לdanit1@binyamin.org.il
    

תשלום אגרות:

לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה ע"ס 20 ₪ לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999.

זמן הענות:

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה

לחוקי עזר של המועצה לחצו כאן

לטופס בקשה לקבלת מידע, תקנות ואגרות לחצו כאן

 

נתקלת בבעיה ? 

לא נמצאה במועצה כתובת לבעייתך ?

נפלת בין הכיסאות ?

לא קיבלת מענה לפנייתך ?

פנה למנכ"ל המועצה אשר ידאג שהגורם האמון על הנושא יטפל בך כראוי.