תלונות הציבור

 

אחראית ממונה על תלונות הציבור

נאוה רוזנבלום

דוא"לnavar@binyamin.org.il

טלפון: 02-9977267

פקס: 1532-9977267

תלונות יש לשלוח באמצעות טופס.

בפניות ציבור שוטפות - יש לפנות למוקד המוניציפאלי 106 או באמצעות טופס צור קשר