על מנהל תפעול

 

אסף דטנר

 

מנהל אגף תפעול 
 

אסף דטנר

טלפון: 02-9977114

טלפון נייד: 050-6282545

פקס: 02-9977265

דוא"ל: asafDa@binyamin.org.il

 

מנהלת לשכת האגף:

לירון לבן

טלפון: 029977238

פקס: 02-9977265

דוא"ל:Lirons@binyamin.org.il

 

רכז תחום תשתיות:

עקיבא יציחק

טלפון: 02-9977152

טלפון סלולרי: 052-5666261

פקס: 02-9977265

דוא"ל: akiva@binyamin.org.il