כונני ביוב לימי שישי ולחגים

כונני ביוב פרשת משפטים

אביעד ש"ץ                          052-5666135

איתמר בן נעים                     052-7906394


 

כל בעיה או שאלה – ניתן לפנות לאביעד שץ בטלפון: 0525666135

רכז תחום הביוב ואחראי על כוננות ביוב – מח' תשתיות זורמות

 

בימי שישי ערבי חג וחול המועד, אנו מטפלים רק בבעיות חירום כגון: סתימות ביוב, בעיות אספקת מים והסגר כלבים נושכים.

* לוח הכונניות מפורסם כל יום במענה קולי של המחלקה בטלפון: 029977209 .

* במקרה של תקלה במוצאי שבתות או במוצאי חגים יש לפנות ישירות ואך ורק למנהל המחלקה מר מאיר שילה בפלאפון: 052-5666240.