מחלקת תכנון

טבלת טלפונים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
מחלקת תכנון
עדי מזרחי מנהלת המחלקה 02-9977234 adimiz@binyamin.org.il
שרונה ספייב מזכירת המחלקה 02-9977234 sharonas@binyamin.org.il
ברוריה חורי עובדת תכנון 02-9977234 bruryah@binyamin.org.il
יעל אלנברג עובדת תכנון 02-9977234 yaelel@binyamin.org.il
סנדרה ג'וב עובדת תכנון 02-9977234 sandraj@binyamin.org.il

 

מחלקת תכנון אחראית על התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזורית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.