על מרכז גוונים

שרה רוזנפלד

מנהלת

שרה רוזנפלד

מנהלת משרד בכירה

נטלי אסוס

מנהלת משרד

אלקה אביחי

טלפון: 5848600- 02

דוא"ל: gvanim@binyamin.org.il

פקס: 02-5848623

 

מרכז גוונים הוקם כדי לתת מענה טיפולי רגשי ופרארפואי לתושבי בנימין. המרכז כולל בתוכו את מרכז משפחה והיחידה להתפתחות הילד. הראיה הטיפולית על פיה פועל המרכז, הינה ראיה מערכתית המשלבת גישות טיפוליות שונות תוך התאמתן לפונים.

מטרת המרכז לאפשר לכל תושב בבנימין לקבל מענה. לרכוש מיומנות להתמודדות עצמית עם קשיים בתחומי החיים השונים ולקדם צמיחה אישית, משפחתית וקהילתית.

במרכז ניתנים טיפולים פסיכולוגיים רגשיים שונים – אינדיבידואלים, משפחתיים וזוגיים, אבחונים וטיפולים פרארפואיים , ומועברות בו קבוצות טיפול בתחומים שונים, על ידי צוות מקצועי רחב ומגוון.

שרותי היחידה להתפתחות הילד ניתנים בהפניית קופ"ח ע"י התחייבויות או תשלום פרטי. השירותים במרכז משפחה ניתנים במחירים נמוכים מהמקובל בשוק, חלק מהשירותים ניתנים ע"י הפנייה של קופות החולים ומשרדי ממשלה שונים.

המרכז ממוקם בשער בנימין ובתחנה במערב בנימין.