תמיכות לעמותות

המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

את הבקשות יש להגיש על גבי טופס לאביטל גפן, עד לתאריך המפורסם מדי שנה.

לפרטים: אביטל גפן gefenav@binyamin.org.il  

 

במסגרת התייעצות עם הציבור, מצ"ב טיוטת תיקון מבחני תמיכה לשנת 2018.

אשמח לקבל הערות והארות למייל בלבד gefenav@binyamin.org.il  עד ליום 14.8.17.

לצפייה בטויטת תיקון מבחני תמיכה לשנת 2018 לחצו כאן

לצפייה בתמיכות שאושרו והורדת טפסים להגשת בקשה לחצו כאן