תעשייה

חברת מינהלת אזורי תעשייה הוקמה בשנת 98 ומטרתה לנהל את אזורי התעשייה במועצה שער בנימין, שילה ונווה צוף.המינהלת עושה מאמץ גדול להביא מפעלים ויזמים לאזורי התעשייה, על מנת ליצור מקורות תעסוקה לתושבי בנימין, ולפתח את הנושא הכלכלי במטה בנימין.


שער בנימין

תב"ע מס' 214

גודל הפארק 606 דונם ברוטו, 160 דונם נטו לתעשייה הבניה 50% בשתי קומות.בחלק מהמגרשים (מתחם 200) ניתן לבנות גם 3 קומות. הפארק ממוקם בחלקו על שמורת נחל פרת, כך שהתב"ע מאפשרת הכנסת מפעלים נקיים ולא מזהמים בלבד. התשלום לרכישת המגרש מורכב משני סכומים:א.עבור פיתוח ציבורי עד לראש השטח 150,000 ₪ לד', התשלום ישירות למינהלת.ב.דמי חכירה מהוונים ל 49 שנה, 31% מהערכת השמאי של המינהל (נכון להיום הערכת השמאי 105,000 ₪ לד' מזה 31%= 35,000 ₪ לד'). התשלום ישירות למינהל מקרקעי ישראל ביו"ש.למפת אזור התעשייה שער בנימין לחץ כאן


שילה

תב"ע ת/ 205

השטח 435 ד' לתעשייה ושרותים, השטח הטופוגרפי מאפשר משטחים גדולים לטובת תעשייה עתירת שטח.השטח כולו הוחכר ע"י המנהל לחט' להתיישבות של ההסתדרות הציונית אשר חותמת על חוזה "בר רשות" עם היזם.התשלום עבור רכישת המגרש הינו עבור הפיתוח הציבורי עד לראש השטח 120,000 ₪ לד' התשלום ישירות למשרד התעשייה והמסחר באמצעות החברה מפתחת מטעמה(חב' עמק איילון בע"מ). נכון להיום אין תשלום על זכויות "בר רשות" בקרקע.באזור מספר מפעלים המעסיקים כ – 100 עובדים.למפת אזור התעשייה שילה לחץ כאןנווה צוף

תב"ע ת/203

שטח 130 ד' לתעשייה, וממוקם בצמוד ליישוב , השטח כולו הוחכר ע"י המנהל לחט' להתיישבות של ההסתדרות הציונית אשר חותמת על חוזה "בר רשות" עם היזם.התשלום עבור רכישת המגרש הינו עבור הפיתוח הציבורי עד לראש השטח 100,000 ₪ לד' התשלום ישירות למנהלת, נכון להיום אין תשלום על זכויות "בר רשות" בקרקע.למפת אזור התעשייה נוה צוף לחץ כאן