המדור לעבודה קהילתית

 

המדור מלווה את הישובים על ידי עובדים סוציאליים קהילתיים (בשיתוף מחלקת הרווחה במועצה). בין תפקידיו:

 1. פיתוח קהילה - ליווי ישובים
 2. לכל עובד כ- 8י שובים. הליווי כולל:
 • לווי בעלי תפקידים בהדרכות ופגישות שוטפות (מזכיר, רכז קהילה ומזכירות).
 • לווי מנהיגות נבחרת - ועדות ופעילים לצרכים שונים.
 • לווי ישובים במיקוד- לכל עובד ישנם כ-4 ישובים שלהם ניתן דגש מיוחד בשגרה.
 • לווי ישובים עם צורך חריג- ישובים עם אירועים חריגים: חירום, אלימות מינית, משבר חברתי וכו'. דורש לווי מעמיק בזמן נקודתי.

 

המדור לעבודה קהילתית 

 • מנהלת מדור קהילה - חנה איטח
 • טלפון : 02-997723302-9977227
 • טלפון נייד : 052-5666194
 • דוא"ל: kehila6@m.binyamin.org.il

 

מרכז חוסן קהילתי

התמודדות עם שגרת "אי ודאות" והאיום המתמשך:

 • צח"י- הקמה, ליווי, הכשרה, מיפוי, רענונים, תרגולים.
 • הקמת צוותי חוסן בישובים- פיתוח תוכניות יישוביות בעניין.

 

מנהיגות

פיתוח מנהיגות:

 • בעלי תפקידים בשכר: מזכירים, רכזות קהילה, רבנים.
 • מנהיגות נבחרת: מזכירויות, מועצות חברים וועדות.
 • - הכשרה, מקצוע, ליווי, למידת עמיתים- ברמה אישית, יישובית, גושית- אזורית.

 

חוסן משפחתי

פרויקטים בתחום המשפחה לחיזוק ולביסוס חוסנה:

 • סדנאות וחוגי הורים ביישובים
 • פיתוח שירותים אזוריים
 • קבוצות אזוריות

 

פרויקטים מיוחדים

הקמת עמותת ותיקים- העמותה הוקמה בשיתוף המועצות בנימין ובית אל לטובת אוכלוסיית ה- 50+ בישובים. מדור קהילה מלווה מקצועית את הנהלת העמותה ובפיתוחה. למידע נוסף על פעילות העמותה לחץ כאן.

 

 

המדור לעבודה קהילתית

 

צוות תפקיד נייד דואר אלקטרוני
חנה איטח מנהלת מדור קהילה 052-5666194 kehila6@m.binyamin.org.il
פניני בן אלי מלוות יישובים מכמש, מצפה דני כוכב השחר, מצפה כרמים, רימונים, מגרון, פסגות, עפרה, עמונה – עמיחי 058-5666188 kehila2@m.binyamin.org.il
שירה הראל מלוות יישובים אשכול יישובי גוש דולב טלמונים, גוש גופנא, בית חורון, גבעת אסף 054-6555411 Kehila1@m.binyamin.org.il
הדס שימל מלוות יישובים אשכול יישובי גוש שילה, שבות רחל, אש קודש, אחיה, עדי עד, גבעת הראל, גבעת הראה, קידה , עלי, מעלה לבונה, 052-8604260 Kehila5@m.binyamin.org.il
תמר רוזמן מלוות יישובים יישובי מערב בנימין: נילי,  נעלה, חשמונאים, גני מודיעין, מתתיהו, כפר האורנים, מבוא חורון, גבעון החדשה. 054-6465518 Kehila4@m.binyamin.org.il
שרון קלנגל מלוות יישובים אשכול יישובי גוש אדומים: כפר אדומים, נופי פרת, אלון, מצפה יריחו, ענתות. תל ציון, כוכב יעקב 058-6091165 Kehila8@m.binyamin.org.il
שרית ליבוביץ' מרכזת תחום פיתוח הכשרה מקצועית 052-6071426 Kehila9@m.binyamin.org.il

 

המדור לעבודה קהילתית, עוסק בתחומים רבים ומגוונים הקשורים לקהילה, לחברה ולהנהגה. הבשורה והרציונל שמוביל איתו המדור הינם לבנות ביישובי מטה בנימין חיי קהילה וחברה בעלי חוסן, הבא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. המדור מהווה כיום גוף מרכזי המפתח יוזמות, שירותים ותוכניות בהתאם לצרכים החברתיים העולים מהשטח - ברמת היישוב וברמה האזורית, בשיתוף תושבים וגורמים רלוונטיים במועצה ובסביבותיה, מתוך ראיה מערכתית. פעילות המדור הינה משמעותית ביותר, הן במועצה והן בישוב הקהילתי, לשם יצירת חוסן קהילתי.

המשברים אשר אנו עוברים כחברה במהלך השנים האחרונות מביאים איתם אי ודאות לאזורנו ותחושה של איום קיומי. עניין זה משפיע באופן ישיר ומתמיד על עבודתנו, ואכן פעילותינו מכוונת לחיזוק השגרה, החוסן הקהילתי, הלכידות החברתית והמנהיגות, שנמצאו כגורמים משמעותיים בתקופה זו.

לשם העמקת הגישה המערכתית, איתור הכוחות בקהילה וכן לשם התווית מדיניות כוללת בנושאים החברתיים קהילתיים הקמנו את מרכז חוסן קהילתי. מרכז החוסן כולל את סגן ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, נציגי מחלקות הרווחה והחינוך והמתנ"ס, לחשיבה משותפת וראיה מקיפה ומערכתית. המרכז מאפשר תהליכים חברתיים מעמיקים ביישוב ובמועצה יחד עם גורמים שונים בקהילה ומחוץ לה.

בתכנית העבודה של המדור לעבודה קהילתית אנו מתבססים על ארבעה מעגלים עיקריים אשר נמצאו כמרכיבים משמעותיים בבניית חוסן:

כמרכיבים משמעותיים בבניית חוסן:

 • ליווי ישובים וניהולם האפקטיבי.
 • העצמה ומיקצוע מנהיגות יישובית ואזורית
 • חיזוק החוסן המשפחתי
 • חיזוק מערך החירום של הישובים

מוקדים אלו נבחנו ונבחנים כל העת על פי צרכי היישובים ורצונם, לאור דיאלוג מתמשך עם בעלי התפקידים והנבחרים וכן על פי סקר מקיף שנעשה. לכל ישוב נבנתה תכנית ייחודית המותאמת לו כאשר שיטת העבודה מתבססת על עבודה מערכתית ובניית צוותים בתוך הישובים ועם נציגים שונים מהמועצה, סביב נושאים שונים. שיטת עבודה זו מביאה לשיתוף תושבים, העמקת העבודה והשגת מטרות משמעותיות יותר.

ארבעת התחומים בהם עובד המדור לעבודה קהילתית, נעשים בשתי רמות: בעבודה לעומק, בתוך כל ישוב כיחידה בפני עצמה ובעבודה לרוחב, ברמה האזורית, תוך ראיית המועצה כמערכת אחת שלמה.

 

ליווי יישובים - פיתוח קהילתי

התהליך צמיחת הישובים והתפתחותם, חייב שינוי של מעבר ממענה לקהילת-בנימין ל"קהילות" בנימין. מתן השירותים, הפיתוח הקהילתי, יצירת הזהות, קבלת ההחלטות והביצוע בפועל עבר מרמת המועצה לרמה המקומית. היישוב הפך ליחידת התייחסות ע"פ צרכים ורצונות משלו, נדרשו מענים איכותיים ודיפרנציאלים, יצירת אוטונומיה, זהות ועצמאות. נדרש שינוי אסטרטגי במועצה מגישה ריכוזית לביזורית ויצירת מערכת המאצילה סמכויות לכל ישוב וישוב לפי צרכים ורצונות ייחודיים. מכאן מתחייב פירוש מחודש למושג קהילה, יצירת מערכות מגדירות ותומכות, פיתוח התייחסות ייחודית לכל ישוב. המושג חוסן קהילתי והעצמה הפך ממושג לדרך התערבות ול"זרם מרכזי" בהתייחסות המדור כלפי היישובים. כיום כל ההתייחסות כלפי הישובים מכוונת ע"י השאלה איך כל התערבות מקדמת את תהליך העצמה היישובי ויוצרת חוסן קהילתי פנימי. שאלה זו נבחנת על בסיס קבע בהדרכות שוטפות ומסודרות עם מנהיגות היישוב ובעלי התפקידים הרלוונטיים.

ליווי ישובים כולל:

 • ליווי בעלי תפקידים בהדרכות ופגישות שוטפות (מזכיר, רכז קהילה ועוד).
 • ליווי מנהיגות- לווי ההנהגה הנבחרת של היישוב, וועדות ופעילים על פי צורך.
 • ליווי ישובים במיקוד- ישובים שלהם ניתן דגש מיוחד בשל צרכים שונים.
 • ליווי ישובים עם צורך חריג - ישובים עם אירוע חריג: חירום, אלימות מינית, משבר חברתי וכדומה, הדורש לווי מעמיק בזמן נקודתי.

 

מנהיגות

המפתח ליכולת העמידה של קהילה ושל ישוב הוא המנהיגות. לכן, המדור לעבודה קהילתית שם לו למטרה לבנות ולהפעיל מערך הכשרה, ליווי והשתלמויות למנהיגות היישובית על רבדיה ומאפייניה השונים. הקמת וועדים ובניית פורומים ליו"רים, מזכירים, רכזות קהילה, הכשרת מתנדבים ופעילים ועוד, אשר יהוו בסיס לדיאלוג בין השטח למועצה.  

 

מטרות המדור לעבודה קהילתית בתחום המנהיגות הינן:

 

 • חיזוק מעמד המנהיגות
 • הקניית ידע ומקצועיות לבעלי התפקידים השונים
 • חידוד המבדיל והמשותף בין התפקידים השונים וסמכויותיהם.
 • מתן הזדמנות להפריה הדדית ושיתוף פעולה בין ישובים ובינם לבין המועצה.


לחוברת הדרכה לחבר ועד ישוב לחץ כאן >

 

בבואנו לעסוק במנהיגות ישוב, נבחין בין מנהיגות נבחרת לבין בעלי תפקידים בשכר:


א. מנהיגות נבחרת בועדים מקומיים ומזכירויות הישובים:

הכשרה משותפת למנהיגות הישוב הנבחרת. התוכנית כוללת גופי ידע ספציפיים, הרלוונטיים לעבודה השוטפת. הנחייה וליווי של מזכירויות ברמת הישוב והגוש עפ"י צרכים. ליווי פורום של יו"רים לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה בין המועצה לנבחרי הציבור.

אחראית: יעל וייסמן  Kehila8@matnas-binyamin.org.il

 

ב. בעלי תפקידים: 

הכשרת ומקצוע מזכירים- קורס מיומנות ניהול מהטובים בארץ בנוסף לימי עיון ע"פ צרכים ספציפיים. בנוסף, הקמת וליווי וועד מזכירים, לשם הגברת שיתוף הפעולה בין מנהלי המחלקות במועצה ומנהלי הישובים, הגברת מעורבות המזכירים ומיקצועם.

להרחבה על תפקיד המזכיר לחץ כאן

אחראית: חנה איטח  kehila6@matnas-binyamin.org.il

 

הכשרת ומקצוע רכזי קהילה-השתלמות ייחודית ומקצועית על פני השנה כולה וליווי וועד רכזות קהילה.

אחראית: שרית ליבוביץ'  Kehila9@matnas-binyamin.org.il

להרחבה על תפקיד רכזת הקהילה לחץ כאן

 

חיזוק המנהיגות הבלתי פורמאלית בישובים: הכשרה אזורית לוועדות ספציפיות, חיזוק פעילים, ימי הוקרה למתנדבים ועוד.  

לחוברת לועדת קליטה – לחץ כאן

 

חירום

התערבות מקצועית בשעת חירום, מתבססת על מספר הנחות המשמשות יסוד להפעלתה.

הכנה נאותה בזמן תאפשר לצוות יישובי לתת מענים הולמים ביישוב בזמן אמת, תוך שילוב אנשי מקצוע מהמועצה, במטרה להחזיר את היחיד, המשפחה והקהילה, לחיי שיגרה מוקדם ככל האפשר.

מטרות המדור לעבודה קהילתית בתחום החירום:

 • מיפוי צוותי הצח"י (צוות חירום ישובי), רענונים, תרגולים והקמה מחדש על פי צורך.
 • הכשרה ומקצוע של צח"י.
 • השתלמות מועצתית לכלל צח"י.
 • רענון צוות החירום הטיפולי של המועצה. 

 

לטפסים מסייעים לצוותי הצח"י בניהול אירוע חירום לחץ כאן

מהו צח"י ? לחץ כאן

להנחיות לשעת חירום לחץ כאן

אחראי: גלעד ניר   Kehila2@matnas-binyamin.org.il

 

חוסן משפחתי

התא המשפחתי מהווה בסיס משמעותי לחוסנו של הפרט ולחוסנה של הקהילה כולה. במסגרת תוכניות מרכז החוסן הקהילתי השקענו רבות בחיזוק החוסן המשפחתי.

התוכנית לחוסן משפחתי נבנתה בשיתוף פעולה עם המחלקות הרלוונטיות בבנימין: חינוך, שפ"י, רווחה ומתנ"ס.


מטרות המדור לעבודה קהילתית בתחום החוסן המשפחתי הינן:

 

 • חיזוק התא המשפחתי במציאות הקיימת ביישובי בנימין.
 • קידום נושא החוסן המשפחתי במטה בנימין על ידי הגברת העבודה המערכתית.
 • פיתוח תוכניות יישוביות ואזוריות לחיזוק התא המשפחתי.
 • התייחסות לקהלי יעד ייחודיים - קליטת עליה, פורשים.
 • פעילות לחיזוק החוסן הכלכלי ברמת האזור והמשפחה.


התוכנית כוללת:


צוות היגוי: הכולל איתור צרכים ברמה האזורית והיישובית ובהתאם פיתוח וקידום סדנאות אזוריות לאוכלוסיות פונקציונאליות. לדוגמא: תוכניות  עבור הורים עולים חדשים, 'הקן המתרוקן', הורים לילדים עם ADHD, הורים צעירים ועוד .

ברמה היישובית:

 • במסגרת פרויקט 'מעגלים' : סדנאות, הרצאות, חוגי הורים ופעילות חוויתית המעבירה מסרים בתחום.
 • פיתוח שירותים קהילתיים ביישוב כגון: משחקיות, מרכזי הפעלה, מועדונים וספריות.

ברמה האזורית:

 • ימי עיון אזוריים בנושאי משפחה שונים.
 • פיתוח מאגר מידע אזורי המכיל אנשי מקצוע בתחום החוסן המשפחתי: מרצים ומנחים, אנשי טיפול וחינוך.
 • פיתוח פרויקטים קהילתיים חדשים בתחום המשפחה למשל: משפחה בדרך, אם לאם ועוד.
 • פיתוח עמותת וותיקים בקהילה וליווי מקצועי של הנהלת העמותה. 

 

 אחראים:  שרית ליבוביץ  Kehila9@matnas-binyamin.org.il

 גלעד ניר  Kehila2@matnas-binyamin.org.il

על תכנית אם לאם

רכזת התוכנית: סמדר ברנד

050/2228862

smadarb@m.binyamin.org.il

 

הפרויקט שם לו למטרה לעודד, לתמוך, ולהעלות את חשיבות התמיכה ביולדות באשר הן.

מתוך הבנה שהקשר הראשוני בין האם לתינוק משפיע על הקשר לטווח רחוק באופן משמעותי, ומתוך ידיעה ברורה שהאם מהווה עוגן ראשוני במעלתו עבור כל בני ביתה ומכאן הצורך לחזק ולטפח אותה בכל דרך.

העשייה של הפרויקט נחלקת לשני מישורים.

במישור הפרטני, אם לאם מגייסת מתנדבות ומכשירה אותן בקשת נושאים רחבה הנוגעת למעטפת ההולדה, מיומנויות תקשורת ועוד. מעגל המתנדבות הופך להיות קבוצת כוח נשית משמעותית בפני עצמה. לאחר ההכשרה מתחיל תהליך שיווקי של הפרויקט וחשיפתו לקהל היולדות, יולדת המעונינת בסיוע יוצרת קשר עם רכזת הפרויקט למפגש ראשוני, ולאחריו מוצמדת אליה מתנדבת. המתנדבת נפגשת עם האם היולדת שפנתה לעזרה פעם בשבוע למשך שנה בהתאם לצורך. כל יולדת מבנימין מוזמנת ליצור קשר ולקבל את התמיכה הזו.

במישור הקהילתי, ביחד עם רכזת הקהילה, אם לאם פועלת בכדי לפתח מנגנוני סיוע ותמיכה, כמו גם מפגשים חברתיים, מעגלי נשים בהקשר ללידה, מועדוני בוקר לנשים ועוד, על מנת לשכלל את הנתינה והיחס הקהילתי עבור היולדות. חשוב לציין שהפיתוח הקהילתי נעשה מול כל ישוב בהתאמה לאופיו וצרכיו, בתהליך מובנה עם כל הגורמים הרלוונטיים.

רכזות קהילה מוזמנות ליצור קשר למפגש הכרות ותחילת תהליך.