נוער בקהילה - רכזי נוער, ועדת נוער, משפחות מאמצות

 

תפישת תפקיד רכז הנוער -תפקיד עם שליחות

רציונל

 1. עתיד הישוב מושתת על עתיד הנוער.
 2. מעורבות הנוער בתוך הקהילה הינה מרכיב מרכזי בחיי קהילה.
 3. רכז הנוער הינו דמות משמעותית והכרחית בהנהגה היישובית.
 4. בכל נער/ה קיים פוטנציאל חיובי.
 5. לבני הנוער יש כוח מנהיגותי, והם מסוגלים לקבל על עצמם אחריות ותפקידים משמעותיים לעצמם לקהילתם, וכן במישורים לאומיים.
 6. יש צורך בעשייה ערכית של הנוער בישוב לגווניו. 
 7. יש צורך בטיפוח תרבות פנאי חיובית של הנוער בישוב לגווניו.
 8. שעות פנאי רבות וחופשות ארוכות דורשות מענה ישובי. "בטלה מביאה לידי חטא" 

 

שאיפות

רכז נוער נותן מענה לצרכים חיוניים שונים ביניהם. הוא מהוה: 

 1. דמות חינוכית ערכית שמהוה מודל לחיקוי והזדהות של נוער בישוב.
 2. אדם שיקדם את החזון הקהילתי ביחס לנוער ויפעל למענם.
 3. אחראי לכל הפעילות הבלתי פורמאלית לבני הנוער המתקיימת בקהילה.
 4. מענה לצורך באדם שמייצג את צרכי הנוער בפני מוסדות הקהילה.
 5. אדם שייצג בפני הנוער את מוסדות הקהילה ואת ההורים.
 6. איש מקצוע מטעם הישוב הקשוב לנוער וצרכיו.
 7. איש חינוך המקיים דיאלוג פתוח ומתמשך עם הנוער, תוך הנהגתו החינוכית.
 8. אדם המקדם את החינוך הערכי של הנוער בישוב ע"י מגוון פעילויות.
 9. איש חינוך הפועל לגיבוש שכבות הגיל השונות סביב ערכים חיוביים.
 10. איש מקצוע הבונה יחד עם הנוער תוכנית חינוכית מורכבת ופעילויות שונות.
 11. מענה לצורך באדם שיהיה כתובת לטיפול לנוער בסיכון.
 12. אדם המעצים את תנועת הנוער בישוב.
 13. אדם שמפתח קשר אישי משמעותי עם מגוון בני נוער בישוב.
 14. אדם שמקדם מנהיגות נוער חיובית.
 15. אדם שיאפשר לכל נער להצטיין בכישוריו ובתחביביו ובתחומי העניין שלו.
 16. אדם המזהה בעיות בעוד מועד, והמניע תהליכים יישוביים ואזוריים לשם התמודדות חינוכית בונה.

 

דרישות תפקיד

 1. ניסיון חינוכי בתחום  הבלתי פורמאלי.
 2. יכולת מוכחת להוביל תהליכים חינוכיים ולהנהיג  נוער.            
 3. עדיפות לבעלי השכלה חינוכית.
 4. יכולת ארגונית גבוהה.
 5. תקשורת בין-אישית טובה.
 6. התחייבות לתקופת עבודה (שנתיים מינימום).
 7. עדיפות לתושב הישוב.

 

הכשרות מקצועיות

רכז מחויב:

 1. ראיון עבודה בישוב בהשתתפות נציג מח' נוער.
 2. לעבור מרכז הערכה של משרד החינוך לפני כניסתו לתפקיד.
 3. להשתתף בקורס אוריינטציה חד שנתי של משרד החינוך לפני כניסתו לתפקיד, או בשנה ראשונה לתפקידו.
 4. בהשתתפות בהשתלמות המקצועית של רכזי הנוער במתנ"ס אחת לשלושה שבועות.
 5. להנחיה קבועה בישוב אחת לחודש.

 

תפקידי  ועדת נוער בישוב

 1. תפקידי הועדה
 2. סמכויות הועדה
 3. קווים אדומים בפעילות הועדה
 4. דרכי פעילות הועדה

 

תפקידי הועדה:

תוכן התפקיד:

 1. להנחות את רכז הנוער בעבודתו השוטפת.
 2. להוות גיבוי לרכז הנוער (מול הורים, מזכירות וכו')
 3. לדאוג לתנאים הבסיסיים לפעילות הנוער ביישוב (מול הישוב).

יעד חינוכי

 1. לסייע בסלילת הדרך החינוכית-עתידית לנוער היישוב.
 2. לגבש את הדרישות החינוכיות-ערכיות של הישוב.
 3. למצוא איזון בין צרכי הקהילה ולהחליט מה הקו החינוכי של הפעילות.
 4. לגרום לכך שהנוער ה"נורמטיבי" יהיה במרכז הדיון והפעילות הציבורית.
 5. לטפח בנוער את "גאוות היחידה", ולא "לחפש אותם בפינה".
 6. לבצע מהלכים חינוכיים.
 7. לדאוג שהנוער יהיה "מחובר" לעולם המבוגרים ביישוב.

תוכנית שנתית

 1. לסייע לרכז בבניית התוכנית השנתית.
 2. ילפתח רעיונות להעשרת העולם הפעיל של הנוער.
 3. להוביל חשיבה משותפת עם רכז הנוער על התוכנית השנתית.

 

דרכי עבודה

 1. שיתוף פעולה בין הנוער לועדה ולהחלטותיה.
 2. שותפות בפעילות הנוער ובתכנונה.
 3. קשר עם מח' נוער במתנ"ס.
 4. בניה יחד עם רכז הנוער את פעילות הנוער.

 

סמכויות הוועדה:

 1. לקבוע כללי התנהגות בפעילות הנוער.
 2. אישור של פעילות הנוער מבחינה חינוכית ותקציבית.

 

קווים אדומים בפעילות הוועדה:

 1. חובת סודיות, לפי חוקי המדינה.
 2. נושאים הקשורים במשרת רכז הנוער יישארו בסמכות המזכירות, תוך התחשבות בהמלצות הוועדה.
 3. היקפי משרה - מול המזכירות, ליווי מקצועי – מח' נוער מתנ"ס, ליווי חינוכי- ישובי - ועדת נוער ומתנ"ס.

 

דרכי פעילות הוועדה:

 1.  בחירת יו"ר לוועדה. היו"ר מהווה המנהל החינוכי של רכז הנוער.
 2. קביעת זמני כינוס לוועדה, בחירת יום קבוע ושעות פגישה מוגדרות מראש.
 3. אחת לתקופה יתקיים מפגש עם נציגים מהנוער (3 פעמים בשנה).
 4. מפגש הוועדה - מומלץ שיהיה בנוי משני חלקים: בחלק הראשון - הצגת הפעילות ע"י רכז הנוער, ובמשנהו - דיון בנושא חינוכי- ערכי.
 5. ועדת הנוער תדאג  לכתיבת פרוטוקול לישיבותיה.

בין תפקידי הועדה להגדיר את תחומי הפעילות של רכז הנוער מול רכזת הקהילה ומול קומונרית. עבודת רכז הנוער מול הקומונרית תעשה בשיתוף מלא ככל האפשר, תוך תיאום זמני הפעילות על מנת למנוע חפיפה.

 1. עבודת רכז הנוער מול רכזת הקהילה - פגישה לעדכון בנעשה בשטח, לפחות פעם בשבוע.

 

 

משפחות מאמצות

רקע

ישנם יישובים בהם התפתחה מסגרת משלימה לפעילות הנוער ביישוב המתקיימת ע"י הרכז, בשל ההבנה שמספר בני הנוער ביישוב הוא רב, ורכז הנוער לא יוכל להגיע לכל אחד. מסגרת זו שהתפתחה נקראת "משפחות מאמצות", ובה מוצמדת לכל שכבה (מגיל תיכון !) משפחה המהווה כתובת לבני השכבה. המשפחה מאפשרת / יוזמת פעילות שגרה בהיקפים שונים, ומצטרפת לאותה שכבה בתוכניות שונות כמלווה.

המשפחה נבחרת ע"י רכז הנוער ורכזת הקהילה ו/או ועדת נוער, לאחר חשיבה מרובה והתאמה לשכבת הגיל. לאחר מכן יש מערך ליווי והכשרה מקצועיים של המשפחות באחריותו של רכז הנוער.

גם מערכת זו של משפחות מאמצות אינה פועלת מאליה, ועל כן יישוב שמעוניין לבנות מסגרת כזו של משפחות מאמצות צריך לבדוק שיש לו מערכת יציבה שתחזק ותלווה את הפרויקט לאורך זמן.

 

מטרות

 • גיבוש הקבוצה ועוגן לנערים שאינם משתתפים בפעילות הנוער הכללית –  עפ"י רוב יש נוכחות גבוהה אצל המשפחות.
 • פעילות חברתית חיובית - החל מהרגע בו בני הנוער נכנסים למשפחה מתגמדת תופעת "הישיבה על הברזלים", בני הנוער מוצאים מקום מפגש,  וכולם זוכים לדמויות משמעותיות נוספות שיימצאו עמם בקשר.
 • מענה וחיבור אישי נוסף
 • חיזוק הקשר מול הישוב - תרומת התוכנית לקהילה הינה רבה מאוד. התהליך יוצר חיבור הנוער לקהילה ומגביר את  תחושת השייכות שלו, וכן מחזק את חיבור המשפחות לקהילה.
 • הרחבת  מעגל העבודה והעשייה עם הנוער ביישוב.

 

מאפייני המשפחה

 • לרוב מדובר בזוג בעל אוריינטציה חינוכית מובהקת, ובעל רצון לתרום ולהיות בקשר עם בני הנוער בישוב. ידע מקצועי בתחומים רלוונטיים מוקנה למשפחות במהלך המפגשים המשותפים.
 • על המשפחה להיות בעלת תפיסת עולם ודרך חיים מגובשת.
 • לא מומלץ שהמשפחה תהיה בראשית דרכה בחיים, אך גם לא לשדך לנוער זוג מבוגר מדי. כמו כן חשוב למצוא משפחה שרואה את עתידה בישוב, זאת משום שהחלפת משפחה במהלך שנות הפעילות קוטעת את בניית הקשר - קשר שמשפחה חדשה תתקשה ליצור מחדש.

 

מסגרת הפעילות 

 • המקובל הוא שנפגשים עם המשפחה המאמצת אחת לשבוע, בלילות שבת או סעודה שלישית.
 • בית פתוח ככל האפשר (במסגרת הגבולות שהמשפחה תציב בהתאם ליכולתה) להגעה מזדמנת של בני הנוער המעוניינים לקפוץ לבקר, לשוחח, או סתם להימצא בבית.
 •  קשר מזדמן - לשכלול הקשר בשיחות טלפון, התייחסות לימי הולדת, משלוחים ועוד...
 • פעילויות מיוחדות העשויה לתרום לתחושת רענון ויציאה השגרה. אחת לשנה יוצאים לטיול משותף עם המשפחה.
 • בנוסף לכך, יש התארגנויות ספונטאניות של השכבה / המשפחה סביב חגים שונים ואירועים משמחים אחרים, וגם בעיתות צרה אישיים או לאומיים ל"ע.

 

תפקידי רכז הנוער מול המשפחות:

 • איתור המשפחה המתאימה מדי שנה.
 • קשר שוטף מול המשפחות שמסייע באיתור בעיות אישיות / שבטיות.
 • תחזוק הקשר מול המשפחות: מפגשי משפחות מאמצות מקצועיים / חווייתיים - מתקיימים אחת לשלושה חודשים.
 • הכנת בני הנוער לכניסה ל"משפחה מאמצת".

 

מחלקת הנוער

 • ליווי רכז הנוער להצלחת הפרויקט (תוכני וטכני).