איתור צרכים ותוכנית שנתית

 

איתור צרכים ותכנית שנתית
 

מיפוי ישובי

רציונל

 • עבודת עומק של רכזי הנוער תהיה משמעותית מאד  לקידום בני הנוער בישוב.
 • עתיד הישוב מושתת על עתיד הנוער.
 • מעורבות הנוער בתוך הקהילה הינה מרכיב מרכזי בחיי קהילה.
 • רכז הנוער הינו דמות משמעותית והכרחית בהנהגה היישובית.

פתיחה

 • בעבודתנו בליווי הישובים בבנימין ראינו את הצורך בעבודה מקצועית ומובנית של רכזי הנוער. מתוך אמונה במובאות שמופיעות ברציונל, יש צורך בעבודת חקר עמוקה בנושאי הנוער בישוב - משמעויות / נתונים / מערכות יחסים ועוד...
 • השאלות המצורפות מחייבות אותנו לעמול קשה על מנת שנוכל לבצע את תפקידנו כראוי, מתוך מקצועיות והעמקה.
 • השאלות עברו עיבוד בשאיפה להתאימן לישובי בנימין השונים. כמובן שכל הארה / הערה יתקבלו בברכה .

 

 נתונים בסיסיים

 1. אופי הישוב - (חילוני, דתי, עולים, נפרד, מעורב).
 2. אוכלוסיה - (מס' משפחות, מס' בני נוער [לפי כיתות], עולים חדשים, חילוניים, דתיים).
 3. מיקום הישוב - אזור, קרבה לישובים אחרים, תחבורה, ניידות, השפעת המיקום על התושבים, קשרים עם ישובים אחרים
 4. קשרים חברתיים מחוץ לקהילה.
 5. היסטוריה מקומית - (מתי הוקם הישוב? ע"י מי?) מבנה חברתי –קבוצות מאובחנות, יחסי גומלין בין קבוצות ואנשים, פעילויות תרבותיות.
 6. מסורות מקומיות - (כגון אירועים מרכזיים).
 7. מצב כלכלי של הישוב - מה גובה התקציבים / המשאבים המוקצים לטובת פעילויות הנוער.

מבנים העומדים לרשותך - מועדון נוער, מזכירות (שרותי משרד, קו טלפון), אולם אירועים, מגרשי ספורט, חדרי הדרכה וכדו'.

נוער 

 1. רשימה שמית של הנוער.
 2. מקומות לימודים - פנימייה, אקסטרני {באיזה שעה חוזרים}, בי"ס אזורי (פילוח כמותי).
 3. מוסדות לימוד – פילוח כמותי.
 4. נוער מנותק / בסיכון – (מס' בנים / בנות, חלוקה לגילאים / כיתות).
 5. תחבורה לישוב וממנו.
 6. זמני הפעילות (אמצע שבוע, מוצ"ש, חופשה)
   

תחומי פעילות:

 1. מידת השתתפות בפעילויות נוער.
 2. תחומי עניין: פרטני, מאורגן ישובי {גורמי חוץ}, מאורגן ע"י הנוער.
 3. סוגי פעילות הפנאי שלהם כיום. אלו פעילויות הם אוהבים?
 4. עיסוק בשעות הפנאי האישיות של הנוער - (תחביבים, חוגים, וכדו').
 5. כמה בני נוער לא שותפים בפעילות הנוער?
 6. הרגשת שייכות לישוב - (גאוות יחידה, מעורבות, מהו החלק הפעיל שלוקח הנוער בפעילות הישוב).
 7. מי הם הגורמים המלווים את הנוער (רכז, משפחות מאמצות), האם קיים מבנה ארגוני של הנוער (מועצת נוער, קבוצת פעילות, עיתון, תנועת נוער הפועלת בישוב).
 8. עד כמה אפשר לשתף את בני הנוער בארגון הפעילות?
 9. כמה בני נוער לא שותפים בפעילות הנוער?
 10. תופעות לא רצויות – נוער בסיכון

 

תנועות נוער

 1. מה מערכת היחסים בין פעילות הנוער לתנועת הנוער?
 2. מסורות באחריות התנועה.
 3. פעילות לשכבה הבוגרת.

 

מבוגרים

 1. יחס המבוגרים לפעילות הנוער (האם משתפים פעולה, מעורבות).
 2. מצב כלכלי - של המשפחות בממוצע.
 3. האם המבוגרים נותנים מקום לנוער בישוב ?(ס'ינגורים).
 4. פרוייקט משפחות מאמצות.

 

ניהול הישוב:

 1. מזכירות  (ועד מקומי / מוניציפלי, מנהיגות של הדור הצעיר או הותיק, יחס הקהילה למנהיגות המקומית).
 2. ועדות (נוער, חינוך וכו').
 3. בעלי תפקידים (מזכיר, רכזת קהילה, מזכירה, חצרן ועוד).
 4. מבנה פוליטי - (מי הם מוקדי הכוח, דעה רווחת).
 5.  איש הקשר / מנהל בישוב.
 6. מצב חברתי של הישוב - שירותי הרווחה הפועלים בישוב, פשיעה של מבוגרים והשפעתם על הישוב.

 

הנחיות לכתיבת תכנית שנתית

יסודה של התוכנית השנתית טמון באיתור צרכים ממוקד עבור אוכלוסיית היעד ומיקומה. לאחר איתור הצרכים נקבעים המטרות והיעדים שאותם רוצים להגשים. יש לבחור במספר מטרות מצומצם להגשמה בשנה הקרובה על מנת להגיע לתוצאות ולהישגים.

בבניית התכנית יש להתייחס למס' נקודות עיקריות:

 • מעגל השנה, מסורות ביישוב, תנועות נוער ופעילויות אזוריות  ולשלבם בתכנית השנתית.
 • פעילות שוטפת קבועה
 • תכניות ערכיות, תרבות פנאי
 • מגוון הנוער בישוב, חלוקה לגילאים, נוער לומד/ לא לומד וכד'
 • פעילות במרכז נוער
 • מועצת נוער, משפחות מאמצות, ועדת נוער
 • יש לשלב בתוך התוכנית פעילויות ושיחות שאינן כרוכות בתשלום וכמובן לשבץ את הפעילות המובנית של הרכז מול שכבות הגיל השונות בחלוקה לגילאים ושיחות אישיות.

 

מבנה התוכנית השנתית:

 1. פרטים כלליים על הישוב ובני הנוער
 2. רקע כללי על מצב הנוער, שלאורו נקבעו המטרות
 3. קביעת המטרות, היעדים והמדדים להצלחה
 4. פירוט התוכנית השנתי