נוער בזמן חרום

מאפיינים והנחיות

 • חלק גדול מבני הנוער לומד במוסדות שאינם בבנימין.
 • הנוער לא מחובר לדרכי ההודעות הרגילות - רשתות הפצות המידע היישוביות (ביפר, הודעות וכו') .
 • נוער מטבעו סוער, מוכן ורוצה לפעול - ע"פ רוב המבוגרים עסוקים ובני הנוער מתגודדים וכו', הדבר גורם לתחושת תסכול וניכור.
 • מבוגרים בלחץ האירועים מתעלמים מהם ומצרכיהם.
 • שותפות הנוער - גורם לחוסן נפשי אישי / משפחתי / קהילתי.
 • בשעת חירום חשוב להעביר לבני הנוער מידע אמין ומדויק.
 • לנוער בשעת משבר יש צורך בהכוונה מיידית ובצורך להתכנסות.
 • למבוגרים - חמ"ל במזכירות או מקום יעודי אחר, לנוער אין מקום ברור למרכוז הפעילות והסיוע.

 

תהליך העבודה

בשגרה:

 • מומלץ שיהיה בכל תיק צח"י את הרשימות הבאות: נוער ע"פ שכבות גיל. מוסדות לימוד (איש קשר מטעם המוסד, איש קשר מטעם הנוער). רשימה של אנשים / מרצים לעזרה בשעת אירוע.
 • הקמת צוות מלוה לשעת חירום - יו"ר ועדת נוער, רכז נוער, ובעלי תפקידים שניתן להיעזר בהם מהישוב ומהמועצה.

נציג ועדת הנוער שתפקידו לתווך בין הצרכים הלוגיסטיים של הנוער לבין המזכירות. 

בשעת אירוע

 • פתיחת חמ"ל נוער (רכז נוער, ועדת נוער, מלווי חוץ ומועצת נוער).
 • רכז נוער והנהגת נוער פועלים יחד ע"פ הנחיות צח"י.
 • הוצאת הודעות – מומלץ להחליט על מנסח הודעות ישובי.
 • בשלב ראשון אחריות העדכון על ההורים.
 • הוצאת הודעה לנוער על האירוע - עד 5 שעות מתחילת האירוע.
 • קשר עם המוסדות הלימוד – יש צורך להודיע במוסדות לימוד.


במהלך השעות הראשונות מהאירוע  – יש לעשות מאמץ לכנס את בני הנוער.  

 • מבנה הכינוס: עדכון מפורט, חיזוק, תוכניות לעשייה.
 • אנשי מקצוע זמינים לפני ואחרי הכינוס במקום הכינוס.
 • על רכזי הנוער להיות זמינים לאחר הכינוס איתם ובשבילם. 
 • נוכחות רכז הנוער בריכוזי נוער.

 

 מספר  ימים מהאירוע: 

 • יצירת אפיקי פעילות שבהם הנוער שותף (ראה הצעות לפעילות). 
 • כנסים (הקשבה, חיזוק), הזמנת גורמים רלוונטיים.
 • שיחות קבוצתיות לפי שכבות - מומלץ מישהו מקצועי.
 • שיחות אישיות.
 • איתור מצוקות.
 • התייחסות לשבת ראשונה - ארוחה משותפת / עונג שבת / מלוה מלכה / נוכחות בריכוזי נוער.

 

מספר שבועות מהאירוע: 

 • מעקב על חזרה לשגרה.
 • עזרה שוטפת לאורך זמן. 

 

 הצעות לפעילות

 • עזרה בישוב: שילוט הכוונה, סוכת אבלים, מודעה.
 • עזרה למשפחות בישוב : שמרטפות, קניות, ניקיון, הכנת מזון ועוד. 
 • שיעורים: ייסוד שיעור לנוער, שיעורי חיזוק בבית אבלים.
 • תפילה: אמירת תהילים.
 • הוצאת עיתונוער.
 • פעילות מחאתית:
 1. הקמת דברים לזכר (אתר, מצפור, טיול).
 2. פניה לחברים מרחבי הארץ.
 3. עצומות.
 4.  מכתבים.
 5. מפגש עם אישיות / דמות משמעותית בכירה (דוד חתואל, לימור הר מלך).

 

דגשים לאירועים חיצוניים

 • בעת אירוע חירום מחוץ לישוב מפעילים את צח"י כרגיל.
 • ניתן להיעזר בכוחות מקומיים. 
 • מומלץ לבקש סיוע מאנשים מהישוב שיגיעו לעבר האירוע.