הנהלת המתנ"ס

הנהלת המתנ"ס מורכבת מנבחרי ציבור ומנציגי הרשות והחברה למתנסים. ההנהלה מתכנסת אחת לחודשיים או בתדירות גבוהה יותר לפי הצורך.

 

תפקיד ההנהלה הוא  להתוות מדיניות כללית לטווח הקרוב ולטווח הארוך, לבדוק שכל מחלקה פועלת על פי היעדים שנקבעו ולקדם תוכניות להעצמת הקהילות והיישובים במועצת מטה בנימין.

 

חברי הנהלת המתנ"ס
שם ומשפחה ישוב תפקיד מייל
אבי רואה כוכב יעקב חבר הנהלה מטעם המועצה Avir@binyamin.org.il
אורנה מקוב כפר אדומים חברת הנהלה מטעם הציבור ויו"ר Ornamakov@gmail.com
חנה הופבאור שילה חברת הנהלה מטעם הציבור וחברת ועדת כספים וכוח אדם hmuly@walla.co.il
מעוז ביגון מעלה לבונה חבר הנהלה מטעם המועצה maoz@binyamin.org.il
ישראל גנץ פסגות חבר הנהלה מטעם המועצה וחבר ועדת כספים וכוח אדם israel@binyamin.org.il
יאירה אפרתי ויזנטל ענתות חברת הנהלה מטעם החברה למתנ"סים וחברת ועדת כספים וכוח אדם urbanp@matnasim.org.il
יולי בן לביא   חבר הנהלה מטעם החברה למתנ"סים yulibl@matnasim.org.il
פחימה גדי מעלה לבונה חבר הנהלה מטעם המועצה gady_f@walla.com
אלעזר סלע עפרה חבר הנהלה מטעם המועצה esela@arielec.co.il
שלמה מרמרוש מבוא חורון חבר הנהלה מטעם המועצה marmerosh1@gmail.com
ביתן רמי בית חורון חבר הנהלה מטעם המועצה rami@betar-illit.muni.il
ענת צח ענתות חברת הנהלה מטעם מציבור anatsach@gmail.com
טלי וינר בית חורון חברת הנהלה מטעם הציבור talitiroshwinner@gmail.com