רישום לגני ילדים ולכיתות א' תשע"ז

הרישום לגנים ולכיתות א' הסתיים

 

 

גני ילדים

גילאי הרישום

גילאי 5 - התאריכים:

ו׳ בטבת התשע״ב, 1 בינואר 2012 ועד

י״ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012

גילאי 4 - התאריכים:

י״ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013 ועד

כ״ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013

גילאי 3 - התאריכים:

כ״ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014 ועד

ט׳ בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014

 

גם ילדים הנמצאים בגני הילדים השנה (תשע"ז) חייבים ברישום, כולל ילדי חובה וחינוך מיוחד.

 

הליך הרישום

הרישום באמצעות האתר יהיה זמין במשך 24 שעות ביממה בתאריכים הנקובים לעיל, ומותנה בכתובת מעודכנת של שני ההורים בתעודת הזיהוי. כתובת האתר: www.binyamin.org.il הרישום בדרך זו חוסך זמן ומייעל את תהליכי הרישום.

 

רישום מאוחר

רישום מאוחר יתבצע רק במשרדי אגף החינוך במועצה, בזמנים שיקבעו לשם כך. אין המועצה מתחייבת לשבץ ילדים, שנרשמו לאחר מועד ההרשמה, בישוב המגורים.

 

תושבים חדשים

תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בבנימין מוזמנים לבצע רישום לשנה"ל במזכירות הישוב .

לצורך רישום חובה להצטייד:

* שתי תעודות זהות של ההורים כולל 2

ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.

* טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 39 

* כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת, ירשמו כתובות 2 ההורים.

 

ילדים בגני חינוך מיוחד

ילדים ותיקים וחדשים בגני חינוך מיוחד צריכים לבצע רישום רגיל באתר. השיבוץ למסגרות הגנים של החינוך המיוחד, הינו לאחר קבלת זכאות לחינוך המיוחד בוועדת השמה, המתקיימת ע"פ חוק ולאחר ועדת השיבוץ.

 


ביטול רישום

ביטול הרישום לגן מתבצע באמצעות פניה בלבד. הטופס נמצא באתר המועצה-מחלקת גנים.

 

כיתה א'

 

מועדי ההרשמה

החל מיום ראשון ב' בשבט התשע"ז, 29 בינואר 2017 , ועד ליום ראשון כ״ג בשבט התשע"ז, 19 בפברואר 20

 

גיל השנתון

הילדים שנולדו בין התאריכים כ״ה בטבת התשע״א ועד ה׳ בטבת התשע"ב 1.1.2011 - 31.12.2011

 

ביטול הרישום

המבקש לבטל את הרישום מתבקש להודיע על כך בכתב למחלקת החינוך היסודי בפקס 1532-9977-103 או במייל: eti@binyamin.org.il ולקבל על כך אישור.

 

אזורי הרישום

לכל ילד במועצה אזור רישום אליו הוא שייך. ההרשמה לבתי הספר שאינם באזור הרישום תתקיים רק לאחר אישור מיוחד של מנהלת מחלקת החינוך היסודי.