תשלומים

ניתן לשלם את השוברים של הארנונה / מים / ביוב באמצעות קישור לאתר תשלומים

למעבר לתשלום

להלן הסבר על אופן ביצוע התשלום:

הסבר עמוד 1

הסבר עמוד 2