הסברים וסרטונים - דיווח נוכחות

לצורך כניסה לאתר נוכחות נא להוריד את תוכנת silverlight ולהתקין אותה על המחשב. קישור מצורף.

להורדת תוכנת silverlight

תוכנת שליטה TeamViewer

תוכנת שליטהAnyDesk

לפתיחת אתר הנוכחות - להוריד ולשמור על שולחן העבודה

 

 

שינוי סיסמה והגדרות תצוגה אזוריות

הכרות עם מערכת ה-Synerion Direct והמודולים השונים

מודול שולחן עבודה – עדכונים

מודול שולחן עבודה – מדדים

מודול זמן ונוכחות – הכרות ומעבר בין המסכים השונים

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות - הכרות ותפעול בסיסי

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון נוכחות ידני

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון דיווחי העדרות

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון חריגים - למנהלים בלבד

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – אישור עובד

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – הצגת דיווחי העובדים וביצוע אישור ממונה - למנהלים בלבד

מודול זמן ונוכחות – מסך דו"חות

מודול ניהול העדרויות – יצירת בקשת העדרות עתידית

מודול ניהול העדרויות – טיפול בבקשת העדרות עתידית – למנהלים בלבד