טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

פרטי המתלונן

עו"ד המתלונן בשם לקוחו

האם הנך עו"ד המתלונן בשם לקוחו? * שדה חובה

פרטי התלונה

האם העניין הובא בפני בית המשפט? * שדה חובה