על התמיכות

המועצה משתתפת בתמיכה לעמותות המגישות בקשה לועדת תמיכות לפי קריטריונים הנקבעים על ידה.

את הבקשות יש להגיש על גבי טופס לאביטל גפן, עד לתאריך המפורסם מדי שנה.

לפרטים: אביטל גפן gefenav@binyamin.org.il  

 

לתבחינים למתן תמיכות 2018 לחצו כאן

לנוהל פיקוח ובקרה בתחום התמיכות לחצו כאן

 

במסגרת התייעצות עם הציבור, מצ"ב טיוטת תיקון מבחני תמיכה לשנת 2018.

אשמח לקבל הערות והארות למייל בלבד gefenav@binyamin.org.il  עד ליום 14.8.17.

לצפייה בטויטת תיקון מבחני תמיכה לשנת 2018 לחצו כאן

 

לצפייה בתמיכות שאושרו והורדת טפסים להגשת בקשה לחצו כאן