תאריכים סופיים להשמת ילדים במסגרות חינוך

ידיעת ההורים.

אנא שימו לב לתנאים ולתאריכים סופיים בקשר להשמת ילד במסגרת החינוך. 

(כתות מקדמות, גנים מיוחדים ובתי ספר לחינוך מיוחד לסוגיהם) ולתועלת מעברים (גן לכיתה א', כתה ו' לכתה ז', חט"ב לתיכון להמשך ולאחר 3 שנים שהייה בכיתה מיוחדת).

מעבר לחינוך מיוחד דורש 3 דברים:  

א) שאלון הפניה שמולא ע"י המסגרת הנוכחית (ראה חוזר מנכ"ל אפריל 2006 שנמצא בגף של השרות הפסיכולוגי באתר המועצה).

ב) אבחון פסיכולוגי תקף (לאחר שלוש שנים תוקפו פג) + טופס מיצוי אפשרויות.

 ג)לפני שמפנים לועדת השמה נדרש להפנותו לועדת שילוב בבית הספר או בגן.

תאריכים:

הגשת חומר לוועדה על דיונים חוזרים ומעברים עד לתאריך 15/12/2014

הגשת חומר לועדות חדשות יש להגיש עד לתאריך 16/01/2015

דיונים לגבי תלמידי בי"ס ומעבר מגן לכיתה א' יתקיימו עד לתאריך 15/05/2015

דיונים לגבי ילדים בגיל הרך יתקיימו עד לתאריך 30/5/2015

השאלונים צריכים להיות חתומים ע"י ההורים והמפקח הכולל (טפסים ללא חתימות לא יטופלו) בצרוף חוות דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף.

יש לשלוח את הטפסים למחלקת החינוך לכתובת: ד.נ מזרח בנימין יישוב פסגות 90624

בכל שאלה ניתן לפנות לפסיכולוג המסגרת או ליחידת החינוך המיוחד

בטלפון: 02-9977188 /02-9977185

או במייל : einav@binyamin.org.ilronitse@binyamin.org.il