מספרי טלפונים - עובדי המועצה

לפרטים נוספים על כל מחלקה (כולל כתובות אימייל) - היכנסו למחלקות השונות.

לרשימת הטלפונים של עובדי המועצה בקובץ