50 שנה למטה בנימין

אירועי החודש

25/01/2018, 16:00

אירוע שנה לעקירת עמונה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
     
1
י"ב חשון ה' תשע"ח
2
י"ג חשון ה' תשע"ח
3
י"ד חשון ה' תשע"ח
4
ט"ו חשון ה' תשע"ח
5
ט"ז חשון ה' תשע"ח
6
י"ז חשון ה' תשע"ח
7
י"ח חשון ה' תשע"ח
8
י"ט חשון ה' תשע"ח
9
כ' חשון ה' תשע"ח
10
כ"א חשון ה' תשע"ח
11
כ"ב חשון ה' תשע"ח
12
כ"ג חשון ה' תשע"ח
13
כ"ד חשון ה' תשע"ח
14
כ"ה חשון ה' תשע"ח
15
כ"ו חשון ה' תשע"ח
16
כ"ז חשון ה' תשע"ח
17
כ"ח חשון ה' תשע"ח
18
כ"ט חשון ה' תשע"ח
19
א' כסלו ה' תשע"ח
20
ב' כסלו ה' תשע"ח
21
ג' כסלו ה' תשע"ח
22
ד' כסלו ה' תשע"ח
23
ה' כסלו ה' תשע"ח
24
ו' כסלו ה' תשע"ח
25
ז' כסלו ה' תשע"ח
26
ח' כסלו ה' תשע"ח
27
ט' כסלו ה' תשע"ח
28
י' כסלו ה' תשע"ח
29
י"א כסלו ה' תשע"ח
30
י"ב כסלו ה' תשע"ח