המחלקה לתרבות תורנית מזמינה את ילדי בנימין לחופש שכולו משנה.

והשנה נלמד מסכת ברכות!

בתוכנית- מארז כרטיסיות וחוברת אישית, חידונים, שאלונים, הצגות, פרסים והפתעות לכל משתתף.

מהרו להירשם!

פרטים נוספים אצל רכזות הקהילה או מנהלי התוכנית ביישובים.