50 שנה למטה בנימין

מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז לטיפול בפסולת למחזור (טקסטיל) משטח השיפוט של מועצה אזורית מטה בנימין 84/2017 19/10/2017 19/11/2017
מכרז לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין 92/2017 03/10/2017 12/11/2017
שיפוץ ואחזקה שוטפת במוסדות חינוך בישובי מטה בנימין 46/2017 28/09/2017 12/11/2017
מתן שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם במטה בנימין 87/2017 19/09/2017 29/10/2017

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
איש צוות למתקני טיהור שפכים 2017-47 17/10/2017 31/10/2017
מזכיר/ה ביה"ס ממ"ד איריאל-טלמון-אגף החינוך 2017-52 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס משפחות -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-54 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס ילדים בסיכון -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-53 17/10/2017 24/10/2017
רכז/ת במועדונית נריה 2017-36 03/10/2017 29/10/2017
ארכיון מכרזים