מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עדכון בנוגע למועדי סיור קבלנים, שאלות הבהרה, מועד אחרון להגשה וסיווג קבלנים 07/2017 23/02/2017 21/03/2017
מכרז לעבודות פיתוח הרחבת שכונה בנחליאל 07/2017 22/02/2017 15/03/2017
מכרז לקו ביוב טלמון שפכי גבעת הבריכה 12/2017 15/02/2017 15/03/2017

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מ"מ מנהל/ת מעון גבעת הראל 25/01/2017 02/03/2017
מנהל/ת מעון בישוב שילה 25/01/2017 02/03/2017
ארכיון מכרזים