50 שנה למטה בנימין

מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פיתוח מרכז הישוב מכמש 19/2017 27/06/2017 18/07/2017
פרסום מכרז מספר 49/2017 לאספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות 49/2017 18/06/2017 24/07/2017
עבודות פיתוח ותשתית בטלמון 58/2017 14/06/2017 03/07/2017

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 27/06/2017 12/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב שילה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם לגננת בישוב אלון 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב גבעת הראל 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב כפר אדומים 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב נעלה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב ענתות 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגן שיקומי בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגננת בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
מזכיר/ת ביה"ס – ביה"ס כרמי חן בישוב עלי 22/06/2017 09/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס – ביה"ס אהבת תורה – אדם 22/06/2017 09/07/2017
ארכיון מכרזים