50 שנה למטה בנימין

מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז לעבודות עפר ופיתוח טיפול למיגור מחלת הלשמניה 50/2017 27/07/2017 28/08/2017

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
סייעות גן עבור השכונות הצעירות של שילה 16/08/2017 21/08/2017
קצין/ת ביקור סדיר באגף חינוך 16/08/2017 30/08/2017
בודקי/ות בקשות להיתרי בניה – מח' רישוי אגף הנדסה 16/08/2017 30/08/2017
עובד תשתיות מים וביוב – מחלקת תשתיות זורמות 16/08/2017 30/08/2017
רכז/ת מועדוניות – מחלקת קב"ס 16/08/2017 30/08/2017
ארכיון מכרזים