50 שנה למטה בנימין

ארכיון מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ביצוע עבודות ניקיון במבני המועצה 107/2017 05/12/2017 17/12/2017
מכרז לגרירה אחסון ודחיסה של כלי רכב 104/2017 13/11/2017 27/11/2017
מכרז לעבודות פיתוח טיילת דרך כניסה בישוב נווה צוף 98/2017 13/11/2017 05/12/2017
מכרז ל עבודות פיתוח שידרוג תשתיות אלמנטריות בישוב שילה 99/2017 13/11/2017 05/12/2017
מכרז לעבודות פיתוח לבניית אולם ספורט והקמת מחסן חירום בגוש אדומים 100/2017 06/11/2017 05/12/2017
מכרז לעבודות בינוי בניית אולם ספורט והקמת מחסן חירום בגוש אדומים 101/2017 06/11/2017 05/12/2017
מכרז לעבודות פיתוח ותשתיות בדולב 97/2017 02/11/2017 22/11/2017
מכרז לטיפול בפסולת למחזור (טקסטיל) משטח השיפוט של מועצה אזורית מטה בנימין - המכרז בוטל 84/2017 19/10/2017 19/11/2017
מכרז לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין 92/2017 03/10/2017 12/11/2017
מכרז לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין 93/2017 03/10/2017 22/10/2017
שיפוץ ואחזקה שוטפת במוסדות חינוך בישובי מטה בנימין 46/2017 28/09/2017 12/11/2017
מתן שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם במטה בנימין 87/2017 19/09/2017 29/10/2017
שיקום שכונת וותיקים נווה צוף לאחר השריפה 90/2017 10/09/2017 16/08/2017
  קו ביוב תל ציון – כוכב יעקב 82/2017 31/08/2017 16/10/2017
מכרז לעבודות עפר ופיתוח טיפול למיגור מחלת הלשמניה 50/2017 27/07/2017 28/08/2017
מכרז לבינוי מעון יום 4 כיתות בישוב מבוא חורון 70/2017 11/07/2017 20/07/2017
מכרז להפקת אירוע מרתון התנ"ך הבינלאומי מראש העין לשילה הקדומה 14/2017 05/07/2017 23/07/2017
מכרז לבינוי ופיתוח מעון יום כוכב יעקב 68/2017 05/07/2017 20/07/2017
פיתוח מרכז הישוב מכמש 19/2017 27/06/2017 18/07/2017
פרסום מכרז מספר 49/2017 לאספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות 49/2017 18/06/2017 24/07/2017
עבודות פיתוח ותשתית בטלמון 58/2017 14/06/2017 03/07/2017
מכרז למכירת רכב מועצה 21/2017 28/05/2017 06/06/2017
מכרז לבריכת מים בנפח 2,500 קו"ב בישוב אדם - מעודכן 43/2017 09/05/2017 11/06/2017
מכרז לשיפוץ והבאה לתקן חצרות מעונות יום 22/2017 26/04/2017 18/05/2017
מכרז לבניית מעון עפרה מגרש 3118 18/2017 20/04/2017 14/05/2017
מכרז לצביעת כבישים במועצה האיזורית מטה בנימין 20/2017 07/04/2017 11/05/2017
מכרז לבינוי ופיתוח נעלה בי"ס מגרש 189   17/2017 02/04/2017 11/05/2017
מכרז למכירת רכבי מועצה 15/2017 14/03/2017 22/03/2017
עדכון בנוגע למועדי סיור קבלנים, שאלות הבהרה, מועד אחרון להגשה וסיווג קבלנים 07/2017 23/02/2017 21/03/2017
מכרז לעבודות פיתוח הרחבת שכונה בנחליאל 07/2017 22/02/2017 15/03/2017
מכרז לקו ביוב טלמון שפכי גבעת הבריכה 12/2017 15/02/2017 15/03/2017
דחיית מועד סיור חברות - מכרז פומבי תחנת סניקה כפר אדומים 05/2017 19/01/2017 09/02/2017
מכרז לתחנת סניקה כפר אדומים 05/2017 17/01/2017 09/02/2017
מכרז לסביבה בטוחה למוסדות חינוך בישוב נעלה 04/2017 12/01/2017 06/02/2017
מכרז לשיפוץ והבאה לתקן חצרות מעונות יום 02/2017 12/01/2017 01/02/2017
מכרז מסגרת לעבודות תיקון ואחזקה של מתקני מים, ביוב וקווי הולכה בישובי מועצה אזורית מטה בנימין 89/2016 03/01/2017 24/01/2017
מכרז לבינוי ופיתוח מבנה רב תכליתי תל ציון מגרש 308   01/2017 03/01/2017 29/01/2017
מכרז לתוספת כיתת גן – בינוי ופיתוח - גני מודיעין מגרש ג' 98/2016 19/12/2016 03/01/2017
מכרז לתחנת סניקה ושדרוג תחנה קיימת - אדם מזרח 93/2016 04/12/2016 26/12/2016
מכרז לבניית מסוף תחבורה שער בנימין 94/2016 01/12/2016 18/12/2016
מכרז לבניית מעון יום 4 כיתות בכפר אדומים 95/2016 01/12/2016 12/12/2016
מכרז להפעלת מסגרת תעסוקה לאוכלוסיית צרכים מיוחדים במועצה האזורית מטה בנימין 61/2016 01/11/2016 20/11/2016
נקיון רחובות ואיסוף גזם וגרוטאות בישוב תל ציון 72/2016 27/10/2016 20/11/2016
מכרז לבניית גנים ומעונות בנריה 75/2016 13/10/2016 08/11/2016
עדכון סיווג קבלנים: הקמת משרדי מועצה אזורית מטה בנימין 71/2016 13/09/2016 08/01/2017
מכרז להקמת משרדי מועצה אזורית מטה בנימין 71/2016 07/09/2016 08/11/2016
מכרז לקירוי מגרשי ספורט ביישובי בנימין (פסגות, מכמש, בית חורון, נריה) 64/2016 31/07/2016 17/08/2016
מכרז להסעת תלמידים של המועצה האזורית מטה בנימין 60/2016 05/07/2016 21/07/2016
עבודות פיתוח לאולפנה וסביבה בטוחה בישוב נריה 59/2016 04/07/2016 20/07/2016
בניית אולפנה בישוב נריה 58/2016 04/07/2016 20/07/2016
מכרז לבינוי –גנים ותוספת כיתות לאולפנה בישוב עפרה 56/2016 30/06/2016 20/07/2016
פיתוח לגנים ולתוספת כיתות לאולפנה בישוב עפרה 57/2016 30/06/2016 20/07/2016
מכרז לביצוע בדיקות מעבדה ותקינה בתחום הבניה והתשתית 27/2016 09/06/2016 04/07/2016
מכרז להפעלת תיכון 6 שנתי לבנות "אולפנת עפרה" 26/2016 09/06/2016 05/07/2016
מכרז למכירת רכב מועצה 35/2016 29/05/2016 08/09/2016
מכרז לבניית שלב ב' בי"ס אור לציון בכוכב יעקב 31/2016 29/05/2016 14/06/2016
מכרז לפיתוח ובינוי שלב ב' בי"ס אור לציון בכוכב יעקב 29/05/2016 14/06/2016
מכרז לאספקת, הקמת ותחזוקת מערכת לקריאה ולניהול מרחוק של מדי מים ממוחשבים 03/2016 03/04/2016 16/05/2016
מכרז לגרירה אחסון ודחיסה של כלי רכב 18/2016 03/04/2016 03/05/2016
ביצוע: מט"ש נילי – נעלה תכנון הקמה ותפעול 17/2016 09/03/2016 03/05/2016
מרכז לעבודות עפר ותימוך מבנה מועצה שער בנימין 06/03/2016 16/03/2016
מכרז לביתן שמירה ממוגן ש.ג. פסגות בניה ופיתוח 23/02/2016 07/03/2016
מכרז למסוף תחבורה שער בנימין – עבודות תשתיות ופיתוח 09/02/2016 16/03/2016
מכרז לאספקת כלי רכב בעלי 7 מושבים לפחות (נהג+6) 01/02/2016 15/02/2016
מכרז לעבודות פיתוח לתיכון לבנות בתל ציון מגרש 303 26/01/2016 15/02/2016
מכרז לקירוי מגרש ספורט כפר האורנים 24/01/2016 15/02/2016
מכרז לבניית גני ילדים בנחליאל 17/01/2016 01/02/2016
מכרז לפיתוח ותשתיות ל- 28 יח"ד במכמש 13/01/2016 25/01/2016
מכרז לבניית תיכון לבנות במגרש 303 בתל ציון 13/01/2016 01/02/2016
מכרז לבניית גנים ומעונות בנריה 13/01/2016 01/02/2016
מכרז לתוספת בניה אולפנת דולב שלב ב' 13/01/2016 01/02/2016

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
נהג/ת פועל/ת מחלקת פינוי אשפה 2017-79 11/12/2017 21/12/2017
רכז/ת ביצוע ופרוייקטים 2017-62 11/12/2017 21/12/2017
מנהל/ת מעון נילי-אגף חינוך 2017-67 10/12/2017 20/12/2017
מזכיר/ה ביה"ס נטעים בנות מבוא חורון 2017-72 10/12/2017 20/12/2017
מטפל/ת מעון פלגי מים ביישוב עלי-אגף חינוך 28/11/2017 12/12/2017
רכז/ת במועדונית נריה 2017-70 28/11/2017 10/12/2017
סייע/ת שני/ה לגן ממ"ד בפסגות 28/11/2017 12/12/2017
מ"מ חשב/ת שכר -אגף כספים 2017-63 27/11/2017 07/12/2017
מנהל/ת מחלקת שכר - אגף כספים 2017-64 27/11/2017 07/12/2017
סייעת אם לגן ממ"ד בכפר אדומים 26/11/2017 02/12/2017
סייעת ממלאת מקום חופשת לידה בגן ממ"ד בעופרה 22/11/2017 03/12/2017
סייעת ממלאת מקום חופשת לידה בגן ממ"ד בגבעת הראל 21/11/2017 02/12/2017
מנהלנ/ית ביה"ס נטעים בנות מבוא חורון 2017-60 21/11/2017 28/11/2017
אגף ביטחון- מוקדנ/ית למוקד בטחוני ומוניציפאלי עבודה במשמרות 2017-59 16/11/2017 23/11/2017
רכז/ת תכניות רוחביות למניעת התנהגות סיכונית 2017-58 08/11/2017 16/11/2017
סייעת אם גן ממ"ד כפר אדומים 08/11/2017 19/11/2017
סייעת ממלאת מקום חופשת לידה בגן ממ"ד בעלי 29/10/2017 09/11/2017
מזכיר/ה אגף חינוך 29/10/2017 06/10/2017
מזכיר/ה אגף חינוך 2017-57 29/10/2017 06/11/2017
נהג/ת פועל/ת - מחלקת פינוי אשפה 2017-56 29/10/2017 30/11/2017
נהג/ת פועל/ת -מחלקת פינוי אשפה 2017-56 29/10/2017 06/11/2017
סייעת שנייה לגן ממ"ד ליישוב עופרה 29/10/2017 01/11/2017
סייעת תגבור בגני ילדים 24/10/2017 05/11/2017
סייעת שנייה לגן ממ"ד בעופרה 22/10/2017 22/10/2017
איש צוות למתקני טיהור שפכים 2017-47 17/10/2017 31/10/2017
מזכיר/ה ביה"ס ממ"ד איריאל-טלמון-אגף החינוך 2017-52 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס משפחות -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-54 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס ילדים בסיכון -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-53 17/10/2017 24/10/2017
רכז/ת במועדונית נריה 2017-36 03/10/2017 29/10/2017
רכז/ת חינוך מיוחד- אגף חינוך מיוחד 02/10/2017 16/10/2017
סייעת ממלאת מקום חופשת לידה שילה 27/09/2017 15/10/2017
סייעת שנייה לעופרה 25/09/2017 15/10/2017
חשב\ת מינהל כספים- מינהל כספים 24/09/2017 08/10/2017
מזכיר\ה ביה"ס אור לציון בנים כוכב יעקב- אגף חינוך 24/09/2017 08/10/2017
רכז\ת נושאי ביטוח וגביה במשרדי ממשלה-מינהל כספים 24/09/2017 08/10/2017
מטפל\ת מעון מעלה לבונה- מחלקת מעונות 24/09/2017 03/10/2017
בודקי\ות בקשות להיתרי בניה – מח' רישוי אגף הנדסה 19/09/2017 03/10/2017
רכז\ת במועדונית תל ציון מתבגרות-אגף חינוך 19/09/2017 02/10/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגבעות הצעירות בשילה 19/09/2017 13/10/2017
לפנימייה חרדית בישיבת ישועת מרדכי בנחליאל דרושים\ות 11/09/2017 19/09/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס אדם ועולמו -אדם 10/09/2017 17/09/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס-דרך יהודית דולב 10/09/2017 17/09/2017
רכז\ת במועדונית עלי -מתבגרים אגף חינוך מועדוניות 10/09/2017 20/09/2017
פקח/ית וטרינרי/ת-מחלקת וטרינריה 06/09/2017 13/09/2017
סייעת משלימה מעלה לבונה 06/09/2017 15/09/2017
סייעת שניה וסייעת סבב לשכונות הצעירות קידה ,אש קודש,אחיה,ועדי עד 06/09/2017 15/09/2017
סייעת משלימה בגבעון החדשה 06/09/2017 15/09/2017
מזכיר/ה בביה"ס אהבת תורה – אדם 29/08/2017 05/09/2017
מנהל/ת מעון עטרת – מחלקת מעונות 27/08/2017 05/09/2017
סייעות גן עבור השכונות הצעירות של שילה 16/08/2017 21/08/2017
קצין/ת ביקור סדיר באגף חינוך 16/08/2017 30/08/2017
מנהל/ת מעון נעלה – מחלקת מעונות 16/08/2017 05/09/2017
עובד תשתיות מים וביוב – מחלקת תשתיות זורמות 16/08/2017 26/09/2017
רכז/ת מועדוניות – מחלקת קב"ס 16/08/2017 30/08/2017
סייעת רוטציה לגן בישוב כוכב יעקב 15/08/2017 20/08/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב נווה צוף 07/08/2017 13/08/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בשכונות הצעירות -קידה,אש קודש,עדי עד,אחיה 07/08/2017 14/08/2017
פקיד/ת גביה במחלקת גביה 06/08/2017 20/08/2017
רכזים/ות רשותיים לתכנית "ניצנים" (צהרונים חברתיים בישובים) - אגף חינוך 03/08/2017 17/08/2017
רכזים/ות רשותיים לתכנית "ניצנים" - צהרונים חברתיים בבתי ספר בישובים 03/08/2017 17/08/2017
סייעת ממלאת מקום בישוב טלמון 25/07/2017 02/08/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב נריה 25/07/2017 02/08/2017
סייעת לגננת בישוב חרשה 25/07/2017 02/08/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב טלמון 25/07/2017 02/08/2017
מפקח/ת תכנון ובניה במח' פיקוח 19/07/2017 17/08/2017
סייעת לגננת בישוב נווה צוף 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב נופי פרת 18/07/2017 25/07/2017
סייעת אם לגננת בישוב כפר אדומים 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגן תקשורת בישוב מכמש 18/07/2017 26/07/2017
סייעת רוטציה בגן לישוב כוכב השחר 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב בני אדם 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב כוכב יעקב 18/07/2017 25/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב פסגות 18/07/2017 25/07/2017
מזכיר/ה בביה"ס מצפה יריחו 18/07/2017 30/07/2017
מנהל/ת מחלקת שכר - אגף כספים 11/07/2017 17/08/2017
מוקדנ/ית למוקד בטחוני ומוניציפאלי לעבודה במשמרות 11/07/2017 20/07/2017
מפקח/ת עירוני במסגרת השיטור המשולב 11/07/2017 26/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה / סייעת סבב לגנים בשכונות הצעירות - קידה, אש קודש, עדי עד, אחיה 05/07/2017 16/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד מצפה יריחו 05/07/2017 16/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב טלמון 05/07/2017 16/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב גני מודיעין 05/07/2017 12/07/2017
ממלאת מקום לסייעת גן בישוב נריה 05/07/2017 16/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס – ביה"ס נילי 04/07/2017 13/07/2017
מנהל/ת מדור הדרכה - אגף ביטחון 04/07/2017 19/07/2017
עובד/ת כח אדם - אגף משאבי אנוש 03/07/2017 10/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס ממ"ד בנים – עלי 03/07/2017 30/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס דרך יהודית – דולב 03/07/2017 05/09/2017
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 27/06/2017 12/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב שילה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם לגננת בישוב אלון 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב גבעת הראל 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב כפר אדומים 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב נעלה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב ענתות 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגן שיקומי בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגננת בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
מזכיר/ת ביה"ס – ביה"ס כרמי חן בישוב עלי 22/06/2017 09/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס – ביה"ס אהבת תורה – אדם 22/06/2017 09/07/2017
מנהל/ת מעון פלגי מים – מחלקת מעונות 12/06/2017 26/06/2017
מנהל/ת אגף החינוך 07/06/2017 21/06/2017
מנהל/ת מחלקת מוקד - אגף ביטחון 23/05/2017 07/06/2017
מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי – אגף חינוך 23/05/2017 18/07/2017
מטפלות במעון גבעת הראל 21/03/2017 06/04/2017
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 21/03/2017 06/04/2017
עובד/ת מידע תכנוני - מחלקת הנדסה תכנון ובניה 14/03/2017 29/03/2017
עובד שטח לאחזקה, נקיון ופיקוח במחלקת תיירות 14/03/2017 29/03/2017
סייעת תגבור לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 09/03/2017 26/03/2017
סייעת תגבור לגנים ביישובי מערב בנימין מ"מ וממ"ד 09/03/2017 26/03/2017
סייעת רוטציה לגן בישוב קידה 09/03/2017 22/03/2017
סייעת גן בישוב קידה 09/03/2017 22/03/2017
רכז/ת ביצוע ופרוייקטים – מחלקת ביצוע 26/02/2017 13/03/2017
סייעת שניה לגננת בגן ממ"ד בישוב שילה 31/01/2017 12/02/2017
סייעת שנייה לגננת בגן ממ"ד בישוב כוכב השחר 31/01/2017 26/02/2017
מנהל/ת אגף משאבי אנוש 25/01/2017 01/02/2017
מ"מ מנהל/ת מעון גבעת הראל 25/01/2017 02/03/2017
מנהל/ת מעון בישוב שילה 25/01/2017 02/03/2017
אגף תפעול – עובד אחזקה במח' פינוי אשפה 18/12/2016 04/01/2017
מחלקה לשירותים חברתיים – רכז/ת לתכנית 'ראשית' בגני מודיעין 18/12/2016 04/01/2017
מחלקה לשירותים חברתיים – מדריך/ה לתכנית 'ראשית' בגני מודיעין 18/12/2016 04/01/2017
מטפלות מעון בישובי בנימין – מחלקת מעונות 20/11/2016 01/01/2017
מנהל בישוב תל-ציון 13/11/2016 30/11/2016
מוקדנים/ות במוקד בנימין - לעבודה במשמרות 06/11/2016 22/11/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס חן עפרה 31/10/2016 14/11/2016
מ"מ מזכיר/ה בביה"ס מצפה יריחו 25/10/2016 08/11/2016
מטפלות במעון שילה - מחלקת מעונות 24/10/2016 08/11/2016
רכז/ת מועדון ותיקים בישוב אדם - אגף רווחה 24/10/2016 08/11/2016
מבשל/ת ועובד/ת ניקיון במועדון ותיקים בישוב אדם - אגף רווחה 24/10/2016 08/11/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון רימונים 28/09/2016 16/10/2016
רכז/ת ביצוע ופרוייקטים 26/09/2016 14/11/2016
מ"מ רכז/ת הסברה ודוברות חו"ל במחלקת תקשורת 21/09/2016 06/10/2016
אחראי/ת ניקיון מתחם תחנת דלק 19/09/2016 05/10/2016
אחראי/ת ניקיון במשרדי מח' רווחה בעלי 19/09/2016 18/11/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 11/09/2016 25/09/2016
רכז/ת תעסוקה במרכז "עצמה" במחלקה לשירותים חברתיים 11/09/2016 26/09/2016
ראש מנהל הון אנושי ומנגנון 05/09/2016 22/09/2016
פסיכולוגים/יות שירות הפסיכולוגי חינוכי 04/09/2016 20/09/2016
חשב/ת תקציבים במחלקה לשירותים חברתיים 04/09/2016 20/09/2016
מזכיר/ה בביה"ס טלמון 04/09/2016 18/09/2016
מזכיר/ה בביה"ס ממ"ד בנים - עלי 04/09/2016 18/09/2016
סייעות גוש שילה 31/08/2016 30/09/2016
מנהל/ת מחלקת גביה 28/08/2016 09/09/2016
סייעות גן בישובי גוש שילה 22/08/2016 31/08/2016
סייעת גן בנווה צוף 16/08/2016 22/08/2016
סייעת גן בישוב שילה 10/08/2016 16/08/2016
סייעת גן בישוב אש קודש 10/08/2016 16/08/2016
סייעת גן למלוי מקום בישוב קידה 10/08/2016 16/08/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס ביה"ס ממ"ד בנים – עלי 09/08/2016 24/08/2016
עובד אחזקה במח' פינוי אשפה - אגף תפעול 09/08/2016 24/08/2016
סייעת גן בישוב נריה 05/08/2016 14/08/2016
סייעת גן משלימה בישוב נריה 05/08/2016 14/08/2016
סייעת גן כוכב השחר 03/08/2016 14/08/2016
סייעת משלימה גן בכוכב השחר 03/08/2016 14/08/2016
סייעת גן בעפרה 03/08/2016 14/08/2016
מנהל/ת מעון בישוב נופי פרת 02/08/2016 05/10/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 02/08/2016 16/08/2016
סייעת גן מעלה לבונה 01/08/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב אלון 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב מצפה יריחו 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב טלמון 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב נווה צוף 27/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב עפרה 27/07/2016 01/08/2016
אגף הנדסה - מ"מ בודק/ת תכניות 19/07/2016 03/08/2016
מזכיר/ה בביה"ס כרמי חן 19/07/2016 03/08/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס כרמי חן – עלי 19/07/2016 03/08/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון עטרת 19/07/2016 03/08/2016
סייעת גן בישוב חרשה 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן כפר אדומים 19/07/2016 01/08/2016
סייעת משלימה לגן בישוב חרשה 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב נחליאל 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב עלי 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב אש קודש 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן ישוב עטרת 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן משלימה ישוב נחליאל 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב שילה 19/07/2016 01/08/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס במכמש 13/07/2016 27/07/2016
מטפלות במעון מעלה לבונה 13/07/2016 27/07/2016
פקח וטרינרי במחלקה הוטרינרית 11/07/2016 27/07/2016
לבורנט/ית למעבדת מים במח' תשתיות זורמות – אגף תפעול 06/07/2016 20/07/2016
חינוך – מזכיר/ה בביה"ס נילי 05/07/2016 20/07/2016
מנהל/ת מחלקת נוער – מתנ"ס בנימין 04/07/2016 20/07/2016
מנהל/ת משרד במחלקת פינוי אשפה - אגף תפעול 04/07/2016 20/07/2016
רכז/ת הכנסות - אגף גזברות 28/06/2016 07/07/2016
מזכיר/ה בביה"ס אהבת יצחק - כוכב השחר 28/06/2016 17/07/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס אהבת יצחק - כוכב השחר 28/06/2016 17/07/2016
מדריך/ה במועדונית אדם - צעירים 08/06/2016 23/06/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 08/06/2016 23/06/2016
רכז/ת במועדונית עלי מתבגרים 08/06/2016 23/06/2016
מפקח רישוי עסקים ופיקוח עירוני - מחלקת רישוי עסקים 05/06/2016 20/06/2016
מחלקת מעונות – מנהל/ת מעון בישוב נעלה 01/06/2016 24/08/2016
מ"מ עו"ס לחוק הנוער - במחלקה לשירותים חברתיים 01/06/2016 06/07/2016
פסיכולוג/ית - בשירות הפסיכולוגי חינוכי 25/05/2016 09/03/2016
אב בית ואחזקה – ביה"ס עפרה בנים 25/05/2016 09/06/2016
מנהל/ת מעון בישוב בית חורון 25/05/2016 09/06/2016
רכז/ת במועדונית כוכב יעקב 25/05/2016 09/06/2016
מזכיר/ה בביה"ס "שיח השדה" – חוה חקלאית (אדם) 25/05/2016 09/06/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס אהבת יצחק בכוכב השחר 11/05/2016 06/07/2016
קצין/ת ביקור סדיר למגזר החרדי 02/05/2016 14/07/2016
לבורנט/ית למעבדת מים – מח' תשתיות זורמות 02/05/2016 18/05/2016
מ"מ פקיד/ת גביה 07/04/2016 21/04/2016
מחלקת מעונות - מנהל/ת מעון ביישוב בית חורון 07/04/2016 21/04/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון בית חורון 07/04/2016 21/04/2016
בודק/ת תכניות - אגף הנדסה 28/03/2016 12/04/2016
פקח רישוי ובניה - מחלקת פיקוח ורישוי 28/03/2016 20/07/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בשילה 21/03/2016 28/03/2016
דרוש/ה סייעת תגבור לישובי מערב בנימין 21/03/2016 03/04/2016
דרוש/ה סייעת רוטציה לגבעת הרואה 21/03/2016 27/03/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בעלי 21/03/2016 27/03/2016
מנהל/ת GIS בלשכת מנכ"ל 13/03/2016 27/03/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס מכמש 13/03/2016 27/03/2016
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 23/02/2016 09/03/2016
סייעת תגבור לגנים בישובי מערב בנימין מ"מ וממ"ד 16/02/2016 29/02/2016
סייעת רוטציה לגננת בישוב חשמונאים בגן ממ"ד 16/02/2016 28/02/2016
מטפלות במעון שילה וגבעת הראל 08/02/2016 23/02/2016
מנהל/ת משרד בלשכת יו"ר המועצה 08/02/2016 23/02/2016
אחראי/ת ניקיון במבנה המועצה בשער בנימין 17/01/2016 01/02/2016
רכז/ת ביצוע תיאום ותכנון - במחלקת ביצוע 17/01/2016 31/01/2016
גזבר/ית מועצה - מחלקת גזברות 07/01/2016 24/01/2016
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 03/01/2016 14/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בנריה 22/12/2015 04/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בחרשה 22/12/2015 04/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד עדי עד 22/12/2015 04/01/2016
מ"מ עובד/ת מידע גיאוגרפי - במחלקת הנדסה תכנון ובניה 20/12/2015 05/01/2016
מנהל/ת מעון ביישוב אלון 09/12/2015 15/01/2016
מ"מ סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב גבעת הראל 17/11/2015 30/11/2015
דרוש/ה מ"מ לסייעת תגבור - לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בגן ממ"ד בישוב גבעת הרואה 17/11/2015 30/11/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב פסגות בגן ממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
מטפלות במעון רימונים 15/11/2015 01/12/2015
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 09/11/2015 24/11/2015
מנהל/ת משרד בלשכת יו"ר המועצה 08/11/2015 24/11/2015
מדריך/ה במועדונית בישוב נריה 08/11/2015 24/11/2015
חשב/ת שכר במח' משאבי אנוש 03/11/2015 18/11/2015
מדריך/ה במועדונית בישוב נריה 03/11/2015 14/01/2016
מ"מ מנהל/ת מעון - מעון נופי פרת 02/11/2015 17/11/2015
מנהל/ת משרד באגף ביטחון – ביטחון מוס"ח 02/11/2015 17/11/2015
פקיד/ת הנהלת חשבונות - מחלקת גזברות 01/11/2015 11/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 27/10/2015 09/11/2015
מ"מ לסייעת תגבור לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב מבוא חורון 19/10/2015 26/10/2015
סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב מצפה יריחו 19/10/2015 26/10/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב עלי בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
סייעת שנייה לגננת בגן ממ"ד בישוב עלי 19/10/2015 26/10/2015
סייעת שנייה לגננת בגן ממלכתי בישוב נילי 19/10/2015 26/10/2015
רכז/ת במועדונית למגזר הדתי/חרדי באדם - חינוך מועדוניות 18/10/2015 30/10/2015
מדריך/ה במועדונית למגזר הדתי/חרדי באדם - חינוך מועדוניות 18/10/2015 30/10/2015
רכז/ת מועדונית עלי – מתבגרים 18/10/2015 30/10/2015
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 18/10/2015 30/10/2015
דרוש/ה מ"מ סייעת לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 27/09/2015 09/11/2015
רכז/ת בטיחות ואחזקת מוסדות חינוך - אגף חינוך 20/09/2015 06/10/2015
מדריך/ה ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים 14/09/2015 30/09/2015
אב בית ואחזקה בביה"ס מבוא חורון 08/09/2015 24/09/2015
מזכיר/ה בביה"ס מבוא חורון 08/09/2015 24/09/2015
סייע/ת אישי/ת ביה"ס מצפה יריחו 08/09/2015 24/09/2015
לבורנט/ית למעבדת מים - מח' תשתיות זורמות 31/08/2015 16/09/2015
מנהל/ת לשכת אגף - באגף חינוך 15/08/2015 13/01/2016
מכרזים בתוקף