50 שנה למטה בנימין

ארכיון מכרזים ודרושים

מכרזי קבלנים

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז לטיפול בפסולת למחזור (טקסטיל) משטח השיפוט של מועצה אזורית מטה בנימין 84/2017 19/10/2017 19/11/2017
מכרז לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין 92/2017 03/10/2017 12/11/2017
מכרז לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין 93/2017 03/10/2017 22/10/2017
שיפוץ ואחזקה שוטפת במוסדות חינוך בישובי מטה בנימין 46/2017 28/09/2017 12/11/2017
מתן שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם במטה בנימין 87/2017 19/09/2017 29/10/2017
שיקום שכונת וותיקים נווה צוף לאחר השריפה 90/2017 10/09/2017 16/08/2017
  קו ביוב תל ציון – כוכב יעקב 82/2017 31/08/2017 16/10/2017
מכרז לעבודות עפר ופיתוח טיפול למיגור מחלת הלשמניה 50/2017 27/07/2017 28/08/2017
מכרז לבינוי מעון יום 4 כיתות בישוב מבוא חורון 70/2017 11/07/2017 20/07/2017
מכרז להפקת אירוע מרתון התנ"ך הבינלאומי מראש העין לשילה הקדומה 14/2017 05/07/2017 23/07/2017
מכרז לבינוי ופיתוח מעון יום כוכב יעקב 68/2017 05/07/2017 20/07/2017
פיתוח מרכז הישוב מכמש 19/2017 27/06/2017 18/07/2017
פרסום מכרז מספר 49/2017 לאספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות 49/2017 18/06/2017 24/07/2017
עבודות פיתוח ותשתית בטלמון 58/2017 14/06/2017 03/07/2017
מכרז למכירת רכב מועצה 21/2017 28/05/2017 06/06/2017
מכרז לבריכת מים בנפח 2,500 קו"ב בישוב אדם - מעודכן 43/2017 09/05/2017 11/06/2017
מכרז לשיפוץ והבאה לתקן חצרות מעונות יום 22/2017 26/04/2017 18/05/2017
מכרז לבניית מעון עפרה מגרש 3118 18/2017 20/04/2017 14/05/2017
מכרז לצביעת כבישים במועצה האיזורית מטה בנימין 20/2017 07/04/2017 11/05/2017
מכרז לבינוי ופיתוח נעלה בי"ס מגרש 189   17/2017 02/04/2017 11/05/2017
מכרז למכירת רכבי מועצה 15/2017 14/03/2017 22/03/2017
עדכון בנוגע למועדי סיור קבלנים, שאלות הבהרה, מועד אחרון להגשה וסיווג קבלנים 07/2017 23/02/2017 21/03/2017
מכרז לעבודות פיתוח הרחבת שכונה בנחליאל 07/2017 22/02/2017 15/03/2017
מכרז לקו ביוב טלמון שפכי גבעת הבריכה 12/2017 15/02/2017 15/03/2017
דחיית מועד סיור חברות - מכרז פומבי תחנת סניקה כפר אדומים 05/2017 19/01/2017 09/02/2017
מכרז לתחנת סניקה כפר אדומים 05/2017 17/01/2017 09/02/2017
מכרז לסביבה בטוחה למוסדות חינוך בישוב נעלה 04/2017 12/01/2017 06/02/2017
מכרז לשיפוץ והבאה לתקן חצרות מעונות יום 02/2017 12/01/2017 01/02/2017
מכרז מסגרת לעבודות תיקון ואחזקה של מתקני מים, ביוב וקווי הולכה בישובי מועצה אזורית מטה בנימין 89/2016 03/01/2017 24/01/2017
מכרז לבינוי ופיתוח מבנה רב תכליתי תל ציון מגרש 308   01/2017 03/01/2017 29/01/2017
מכרז לתוספת כיתת גן – בינוי ופיתוח - גני מודיעין מגרש ג' 98/2016 19/12/2016 03/01/2017
מכרז לתחנת סניקה ושדרוג תחנה קיימת - אדם מזרח 93/2016 04/12/2016 26/12/2016
מכרז לבניית מסוף תחבורה שער בנימין 94/2016 01/12/2016 18/12/2016
מכרז לבניית מעון יום 4 כיתות בכפר אדומים 95/2016 01/12/2016 12/12/2016
מכרז להפעלת מסגרת תעסוקה לאוכלוסיית צרכים מיוחדים במועצה האזורית מטה בנימין 61/2016 01/11/2016 20/11/2016
נקיון רחובות ואיסוף גזם וגרוטאות בישוב תל ציון 72/2016 27/10/2016 20/11/2016
מכרז לבניית גנים ומעונות בנריה 75/2016 13/10/2016 08/11/2016
עדכון סיווג קבלנים: הקמת משרדי מועצה אזורית מטה בנימין 71/2016 13/09/2016 08/01/2017
מכרז להקמת משרדי מועצה אזורית מטה בנימין 71/2016 07/09/2016 08/11/2016
מכרז לקירוי מגרשי ספורט ביישובי בנימין (פסגות, מכמש, בית חורון, נריה) 64/2016 31/07/2016 17/08/2016
מכרז להסעת תלמידים של המועצה האזורית מטה בנימין 60/2016 05/07/2016 21/07/2016
עבודות פיתוח לאולפנה וסביבה בטוחה בישוב נריה 59/2016 04/07/2016 20/07/2016
בניית אולפנה בישוב נריה 58/2016 04/07/2016 20/07/2016
מכרז לבינוי –גנים ותוספת כיתות לאולפנה בישוב עפרה 56/2016 30/06/2016 20/07/2016
פיתוח לגנים ולתוספת כיתות לאולפנה בישוב עפרה 57/2016 30/06/2016 20/07/2016
מכרז לביצוע בדיקות מעבדה ותקינה בתחום הבניה והתשתית 27/2016 09/06/2016 04/07/2016
מכרז להפעלת תיכון 6 שנתי לבנות "אולפנת עפרה" 26/2016 09/06/2016 05/07/2016
מכרז למכירת רכב מועצה 35/2016 29/05/2016 08/09/2016
מכרז לבניית שלב ב' בי"ס אור לציון בכוכב יעקב 31/2016 29/05/2016 14/06/2016
מכרז לפיתוח ובינוי שלב ב' בי"ס אור לציון בכוכב יעקב 29/05/2016 14/06/2016
מכרז לאספקת, הקמת ותחזוקת מערכת לקריאה ולניהול מרחוק של מדי מים ממוחשבים 03/2016 03/04/2016 16/05/2016
מכרז לגרירה אחסון ודחיסה של כלי רכב 18/2016 03/04/2016 03/05/2016
ביצוע: מט"ש נילי – נעלה תכנון הקמה ותפעול 17/2016 09/03/2016 03/05/2016
מרכז לעבודות עפר ותימוך מבנה מועצה שער בנימין 06/03/2016 16/03/2016
מכרז לביתן שמירה ממוגן ש.ג. פסגות בניה ופיתוח 23/02/2016 07/03/2016
מכרז למסוף תחבורה שער בנימין – עבודות תשתיות ופיתוח 09/02/2016 16/03/2016
מכרז לאספקת כלי רכב בעלי 7 מושבים לפחות (נהג+6) 01/02/2016 15/02/2016
מכרז לעבודות פיתוח לתיכון לבנות בתל ציון מגרש 303 26/01/2016 15/02/2016
מכרז לקירוי מגרש ספורט כפר האורנים 24/01/2016 15/02/2016
מכרז לבניית גני ילדים בנחליאל 17/01/2016 01/02/2016
מכרז לפיתוח ותשתיות ל- 28 יח"ד במכמש 13/01/2016 25/01/2016
מכרז לבניית תיכון לבנות במגרש 303 בתל ציון 13/01/2016 01/02/2016
מכרז לבניית גנים ומעונות בנריה 13/01/2016 01/02/2016
מכרז לתוספת בניה אולפנת דולב שלב ב' 13/01/2016 01/02/2016

מכרזי כוח אדם

שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
איש צוות למתקני טיהור שפכים 2017-47 17/10/2017 31/10/2017
מזכיר/ה ביה"ס ממ"ד איריאל-טלמון-אגף החינוך 2017-52 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס משפחות -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-54 17/10/2017 24/10/2017
עו"ס ילדים בסיכון -אגף הרווחה והשירותים החברתיים 2017-53 17/10/2017 24/10/2017
רכז/ת במועדונית נריה 2017-36 03/10/2017 29/10/2017
רכז/ת חינוך מיוחד- אגף חינוך מיוחד 02/10/2017 16/10/2017
סייעת ממלאת מקום חופשת לידה שילה 27/09/2017 15/10/2017
סייעת שנייה לעופרה 25/09/2017 15/10/2017
חשב\ת מינהל כספים- מינהל כספים 24/09/2017 08/10/2017
מזכיר\ה ביה"ס אור לציון בנים כוכב יעקב- אגף חינוך 24/09/2017 08/10/2017
רכז\ת נושאי ביטוח וגביה במשרדי ממשלה-מינהל כספים 24/09/2017 08/10/2017
מטפל\ת מעון מעלה לבונה- מחלקת מעונות 24/09/2017 03/10/2017
בודקי\ות בקשות להיתרי בניה – מח' רישוי אגף הנדסה 19/09/2017 03/10/2017
רכז\ת במועדונית תל ציון מתבגרות-אגף חינוך 19/09/2017 02/10/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגבעות הצעירות בשילה 19/09/2017 13/10/2017
לפנימייה חרדית בישיבת ישועת מרדכי בנחליאל דרושים\ות 11/09/2017 19/09/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס אדם ועולמו -אדם 10/09/2017 17/09/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס-דרך יהודית דולב 10/09/2017 17/09/2017
רכז\ת במועדונית עלי -מתבגרים אגף חינוך מועדוניות 10/09/2017 20/09/2017
פקח/ית וטרינרי/ת-מחלקת וטרינריה 06/09/2017 13/09/2017
סייעת משלימה מעלה לבונה 06/09/2017 15/09/2017
סייעת שניה וסייעת סבב לשכונות הצעירות קידה ,אש קודש,אחיה,ועדי עד 06/09/2017 15/09/2017
סייעת משלימה בגבעון החדשה 06/09/2017 15/09/2017
מזכיר/ה בביה"ס אהבת תורה – אדם 29/08/2017 05/09/2017
מנהל/ת מעון עטרת – מחלקת מעונות 27/08/2017 05/09/2017
סייעות גן עבור השכונות הצעירות של שילה 16/08/2017 21/08/2017
קצין/ת ביקור סדיר באגף חינוך 16/08/2017 30/08/2017
מנהל/ת מעון נעלה – מחלקת מעונות 16/08/2017 05/09/2017
עובד תשתיות מים וביוב – מחלקת תשתיות זורמות 16/08/2017 26/09/2017
רכז/ת מועדוניות – מחלקת קב"ס 16/08/2017 30/08/2017
סייעת רוטציה לגן בישוב כוכב יעקב 15/08/2017 20/08/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב נווה צוף 07/08/2017 13/08/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בשכונות הצעירות -קידה,אש קודש,עדי עד,אחיה 07/08/2017 14/08/2017
פקיד/ת גביה במחלקת גביה 06/08/2017 20/08/2017
רכזים/ות רשותיים לתכנית "ניצנים" (צהרונים חברתיים בישובים) - אגף חינוך 03/08/2017 17/08/2017
רכזים/ות רשותיים לתכנית "ניצנים" - צהרונים חברתיים בבתי ספר בישובים 03/08/2017 17/08/2017
סייעת ממלאת מקום בישוב טלמון 25/07/2017 02/08/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב נריה 25/07/2017 02/08/2017
סייעת לגננת בישוב חרשה 25/07/2017 02/08/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב טלמון 25/07/2017 02/08/2017
מפקח/ת תכנון ובניה במח' פיקוח 19/07/2017 17/08/2017
סייעת לגננת בישוב נווה צוף 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב נופי פרת 18/07/2017 25/07/2017
סייעת אם לגננת בישוב כפר אדומים 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגן תקשורת בישוב מכמש 18/07/2017 26/07/2017
סייעת רוטציה בגן לישוב כוכב השחר 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב בני אדם 18/07/2017 26/07/2017
סייעת לגננת בישוב כוכב יעקב 18/07/2017 25/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב פסגות 18/07/2017 25/07/2017
מזכיר/ה בביה"ס מצפה יריחו 18/07/2017 30/07/2017
מנהל/ת מחלקת שכר - אגף כספים 11/07/2017 17/08/2017
מוקדנ/ית למוקד בטחוני ומוניציפאלי לעבודה במשמרות 11/07/2017 20/07/2017
מפקח/ת עירוני במסגרת השיטור המשולב 11/07/2017 26/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה / סייעת סבב לגנים בשכונות הצעירות - קידה, אש קודש, עדי עד, אחיה 05/07/2017 16/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד מצפה יריחו 05/07/2017 16/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב טלמון 05/07/2017 16/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב גני מודיעין 05/07/2017 12/07/2017
ממלאת מקום לסייעת גן בישוב נריה 05/07/2017 16/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס – ביה"ס נילי 04/07/2017 13/07/2017
מנהל/ת מדור הדרכה - אגף ביטחון 04/07/2017 19/07/2017
עובד/ת כח אדם - אגף משאבי אנוש 03/07/2017 10/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס ממ"ד בנים – עלי 03/07/2017 30/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס דרך יהודית – דולב 03/07/2017 05/09/2017
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 27/06/2017 12/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב שילה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב אדם 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם לגננת בישוב אלון 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב גבעת הראל 26/06/2017 09/07/2017
סייעת אם / סייעת שנייה לגננת בישוב כפר אדומים 26/06/2017 09/07/2017
סייעת גן חינוך מיוחד בישוב נעלה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת שנייה לגננת בישוב ענתות 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגן שיקומי בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
סייעת לגננת בישוב עפרה 26/06/2017 09/07/2017
מזכיר/ת ביה"ס – ביה"ס כרמי חן בישוב עלי 22/06/2017 09/07/2017
אב בית ואחזקה בביה"ס – ביה"ס אהבת תורה – אדם 22/06/2017 09/07/2017
מנהל/ת מעון פלגי מים – מחלקת מעונות 12/06/2017 26/06/2017
מנהל/ת אגף החינוך 07/06/2017 21/06/2017
מנהל/ת מחלקת מוקד - אגף ביטחון 23/05/2017 07/06/2017
מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי – אגף חינוך 23/05/2017 18/07/2017
מטפלות במעון גבעת הראל 21/03/2017 06/04/2017
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 21/03/2017 06/04/2017
עובד/ת מידע תכנוני - מחלקת הנדסה תכנון ובניה 14/03/2017 29/03/2017
עובד שטח לאחזקה, נקיון ופיקוח במחלקת תיירות 14/03/2017 29/03/2017
סייעת תגבור לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 09/03/2017 26/03/2017
סייעת תגבור לגנים ביישובי מערב בנימין מ"מ וממ"ד 09/03/2017 26/03/2017
סייעת רוטציה לגן בישוב קידה 09/03/2017 22/03/2017
סייעת גן בישוב קידה 09/03/2017 22/03/2017
רכז/ת ביצוע ופרוייקטים – מחלקת ביצוע 26/02/2017 13/03/2017
סייעת שניה לגננת בגן ממ"ד בישוב שילה 31/01/2017 12/02/2017
סייעת שנייה לגננת בגן ממ"ד בישוב כוכב השחר 31/01/2017 26/02/2017
מנהל/ת אגף משאבי אנוש 25/01/2017 01/02/2017
מ"מ מנהל/ת מעון גבעת הראל 25/01/2017 02/03/2017
מנהל/ת מעון בישוב שילה 25/01/2017 02/03/2017
אגף תפעול – עובד אחזקה במח' פינוי אשפה 18/12/2016 04/01/2017
מחלקה לשירותים חברתיים – רכז/ת לתכנית 'ראשית' בגני מודיעין 18/12/2016 04/01/2017
מחלקה לשירותים חברתיים – מדריך/ה לתכנית 'ראשית' בגני מודיעין 18/12/2016 04/01/2017
מטפלות מעון בישובי בנימין – מחלקת מעונות 20/11/2016 01/01/2017
מנהל בישוב תל-ציון 13/11/2016 30/11/2016
מוקדנים/ות במוקד בנימין - לעבודה במשמרות 06/11/2016 22/11/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס חן עפרה 31/10/2016 14/11/2016
מ"מ מזכיר/ה בביה"ס מצפה יריחו 25/10/2016 08/11/2016
מטפלות במעון שילה - מחלקת מעונות 24/10/2016 08/11/2016
רכז/ת מועדון ותיקים בישוב אדם - אגף רווחה 24/10/2016 08/11/2016
מבשל/ת ועובד/ת ניקיון במועדון ותיקים בישוב אדם - אגף רווחה 24/10/2016 08/11/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון רימונים 28/09/2016 16/10/2016
רכז/ת ביצוע ופרוייקטים 26/09/2016 14/11/2016
מ"מ רכז/ת הסברה ודוברות חו"ל במחלקת תקשורת 21/09/2016 06/10/2016
אחראי/ת ניקיון מתחם תחנת דלק 19/09/2016 05/10/2016
אחראי/ת ניקיון במשרדי מח' רווחה בעלי 19/09/2016 18/11/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 11/09/2016 25/09/2016
רכז/ת תעסוקה במרכז "עצמה" במחלקה לשירותים חברתיים 11/09/2016 26/09/2016
ראש מנהל הון אנושי ומנגנון 05/09/2016 22/09/2016
פסיכולוגים/יות שירות הפסיכולוגי חינוכי 04/09/2016 20/09/2016
חשב/ת תקציבים במחלקה לשירותים חברתיים 04/09/2016 20/09/2016
מזכיר/ה בביה"ס טלמון 04/09/2016 18/09/2016
מזכיר/ה בביה"ס ממ"ד בנים - עלי 04/09/2016 18/09/2016
סייעות גוש שילה 31/08/2016 30/09/2016
מנהל/ת מחלקת גביה 28/08/2016 09/09/2016
סייעות גן בישובי גוש שילה 22/08/2016 31/08/2016
סייעת גן בנווה צוף 16/08/2016 22/08/2016
סייעת גן בישוב שילה 10/08/2016 16/08/2016
סייעת גן בישוב אש קודש 10/08/2016 16/08/2016
סייעת גן למלוי מקום בישוב קידה 10/08/2016 16/08/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס ביה"ס ממ"ד בנים – עלי 09/08/2016 24/08/2016
עובד אחזקה במח' פינוי אשפה - אגף תפעול 09/08/2016 24/08/2016
סייעת גן בישוב נריה 05/08/2016 14/08/2016
סייעת גן משלימה בישוב נריה 05/08/2016 14/08/2016
סייעת גן כוכב השחר 03/08/2016 14/08/2016
סייעת משלימה גן בכוכב השחר 03/08/2016 14/08/2016
סייעת גן בעפרה 03/08/2016 14/08/2016
מנהל/ת מעון בישוב נופי פרת 02/08/2016 05/10/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 02/08/2016 16/08/2016
סייעת גן מעלה לבונה 01/08/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב אלון 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב מצפה יריחו 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב טלמון 27/07/2016 10/08/2016
סייעת גן בישוב נווה צוף 27/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב עפרה 27/07/2016 01/08/2016
אגף הנדסה - מ"מ בודק/ת תכניות 19/07/2016 03/08/2016
מזכיר/ה בביה"ס כרמי חן 19/07/2016 03/08/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס כרמי חן – עלי 19/07/2016 03/08/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון עטרת 19/07/2016 03/08/2016
סייעת גן בישוב חרשה 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן כפר אדומים 19/07/2016 01/08/2016
סייעת משלימה לגן בישוב חרשה 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב נחליאל 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב עלי 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב אש קודש 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן ישוב עטרת 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן משלימה ישוב נחליאל 19/07/2016 01/08/2016
סייעת גן בישוב שילה 19/07/2016 01/08/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס במכמש 13/07/2016 27/07/2016
מטפלות במעון מעלה לבונה 13/07/2016 27/07/2016
פקח וטרינרי במחלקה הוטרינרית 11/07/2016 27/07/2016
לבורנט/ית למעבדת מים במח' תשתיות זורמות – אגף תפעול 06/07/2016 20/07/2016
חינוך – מזכיר/ה בביה"ס נילי 05/07/2016 20/07/2016
מנהל/ת מחלקת נוער – מתנ"ס בנימין 04/07/2016 20/07/2016
מנהל/ת משרד במחלקת פינוי אשפה - אגף תפעול 04/07/2016 20/07/2016
רכז/ת הכנסות - אגף גזברות 28/06/2016 07/07/2016
מזכיר/ה בביה"ס אהבת יצחק - כוכב השחר 28/06/2016 17/07/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס אהבת יצחק - כוכב השחר 28/06/2016 17/07/2016
מדריך/ה במועדונית אדם - צעירים 08/06/2016 23/06/2016
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 08/06/2016 23/06/2016
רכז/ת במועדונית עלי מתבגרים 08/06/2016 23/06/2016
מפקח רישוי עסקים ופיקוח עירוני - מחלקת רישוי עסקים 05/06/2016 20/06/2016
מחלקת מעונות – מנהל/ת מעון בישוב נעלה 01/06/2016 24/08/2016
מ"מ עו"ס לחוק הנוער - במחלקה לשירותים חברתיים 01/06/2016 06/07/2016
פסיכולוג/ית - בשירות הפסיכולוגי חינוכי 25/05/2016 09/03/2016
אב בית ואחזקה – ביה"ס עפרה בנים 25/05/2016 09/06/2016
מנהל/ת מעון בישוב בית חורון 25/05/2016 09/06/2016
רכז/ת במועדונית כוכב יעקב 25/05/2016 09/06/2016
מזכיר/ה בביה"ס "שיח השדה" – חוה חקלאית (אדם) 25/05/2016 09/06/2016
אב בית ואחזקה בביה"ס אהבת יצחק בכוכב השחר 11/05/2016 06/07/2016
קצין/ת ביקור סדיר למגזר החרדי 02/05/2016 14/07/2016
לבורנט/ית למעבדת מים – מח' תשתיות זורמות 02/05/2016 18/05/2016
מ"מ פקיד/ת גביה 07/04/2016 21/04/2016
מחלקת מעונות - מנהל/ת מעון ביישוב בית חורון 07/04/2016 21/04/2016
מחלקת מעונות – מטפלות במעון בית חורון 07/04/2016 21/04/2016
בודק/ת תכניות - אגף הנדסה 28/03/2016 12/04/2016
פקח רישוי ובניה - מחלקת פיקוח ורישוי 28/03/2016 20/07/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בשילה 21/03/2016 28/03/2016
דרוש/ה סייעת תגבור לישובי מערב בנימין 21/03/2016 03/04/2016
דרוש/ה סייעת רוטציה לגבעת הרואה 21/03/2016 27/03/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בעלי 21/03/2016 27/03/2016
מנהל/ת GIS בלשכת מנכ"ל 13/03/2016 27/03/2016
אחראי/ת ניקיון ביה"ס מכמש 13/03/2016 27/03/2016
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 23/02/2016 09/03/2016
סייעת תגבור לגנים בישובי מערב בנימין מ"מ וממ"ד 16/02/2016 29/02/2016
סייעת רוטציה לגננת בישוב חשמונאים בגן ממ"ד 16/02/2016 28/02/2016
מטפלות במעון שילה וגבעת הראל 08/02/2016 23/02/2016
מנהל/ת משרד בלשכת יו"ר המועצה 08/02/2016 23/02/2016
אחראי/ת ניקיון במבנה המועצה בשער בנימין 17/01/2016 01/02/2016
רכז/ת ביצוע תיאום ותכנון - במחלקת ביצוע 17/01/2016 31/01/2016
גזבר/ית מועצה - מחלקת גזברות 07/01/2016 24/01/2016
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 03/01/2016 14/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בנריה 22/12/2015 04/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד בחרשה 22/12/2015 04/01/2016
דרוש/ה סייעת גן מ"מ לחל"ד עדי עד 22/12/2015 04/01/2016
מ"מ עובד/ת מידע גיאוגרפי - במחלקת הנדסה תכנון ובניה 20/12/2015 05/01/2016
מנהל/ת מעון ביישוב אלון 09/12/2015 15/01/2016
מ"מ סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב גבעת הראל 17/11/2015 30/11/2015
דרוש/ה מ"מ לסייעת תגבור - לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בגן ממ"ד בישוב גבעת הרואה 17/11/2015 30/11/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב פסגות בגן ממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 17/11/2015 30/11/2015
מטפלות במעון רימונים 15/11/2015 01/12/2015
רכז/ת במועדונית בישוב נריה 09/11/2015 24/11/2015
מנהל/ת משרד בלשכת יו"ר המועצה 08/11/2015 24/11/2015
מדריך/ה במועדונית בישוב נריה 08/11/2015 24/11/2015
חשב/ת שכר במח' משאבי אנוש 03/11/2015 18/11/2015
מדריך/ה במועדונית בישוב נריה 03/11/2015 14/01/2016
מ"מ מנהל/ת מעון - מעון נופי פרת 02/11/2015 17/11/2015
מנהל/ת משרד באגף ביטחון – ביטחון מוס"ח 02/11/2015 17/11/2015
פקיד/ת הנהלת חשבונות - מחלקת גזברות 01/11/2015 11/11/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 27/10/2015 09/11/2015
מ"מ לסייעת תגבור לגנים ביישובי מזרח בנימין מ"מ וממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב מבוא חורון 19/10/2015 26/10/2015
סייעת לגננת בגן ממ"ד בישוב מצפה יריחו 19/10/2015 26/10/2015
סייעת רוטציה לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב עלי בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
מ"מ סייעת לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 19/10/2015 26/10/2015
סייעת שנייה לגננת בגן ממ"ד בישוב עלי 19/10/2015 26/10/2015
סייעת שנייה לגננת בגן ממלכתי בישוב נילי 19/10/2015 26/10/2015
רכז/ת במועדונית למגזר הדתי/חרדי באדם - חינוך מועדוניות 18/10/2015 30/10/2015
מדריך/ה במועדונית למגזר הדתי/חרדי באדם - חינוך מועדוניות 18/10/2015 30/10/2015
רכז/ת מועדונית עלי – מתבגרים 18/10/2015 30/10/2015
מדריך/ה במועדונית עלי - מתבגרים 18/10/2015 30/10/2015
דרוש/ה מ"מ סייעת לגננת בישוב חרשה בגן ממ"ד 27/09/2015 09/11/2015
רכז/ת בטיחות ואחזקת מוסדות חינוך - אגף חינוך 20/09/2015 06/10/2015
מדריך/ה ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים 14/09/2015 30/09/2015
אב בית ואחזקה בביה"ס מבוא חורון 08/09/2015 24/09/2015
מזכיר/ה בביה"ס מבוא חורון 08/09/2015 24/09/2015
סייע/ת אישי/ת ביה"ס מצפה יריחו 08/09/2015 24/09/2015
לבורנט/ית למעבדת מים - מח' תשתיות זורמות 31/08/2015 16/09/2015
מנהל/ת לשכת אגף - באגף חינוך 15/08/2015 13/01/2016
מכרזים בתוקף