50 שנה למטה בנימין
  • מטפלת

    דרושה מטפלת לאשה מבוגרת לעזרה שלוש פעמים בשבוע.