50 שנה למטה בנימין
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"א תשרי ה' תשע"ח
2
י"ב תשרי ה' תשע"ח
3
י"ג תשרי ה' תשע"ח
4
י"ד תשרי ה' תשע"ח
5
ט"ו תשרי ה' תשע"ח
6
ט"ז תשרי ה' תשע"ח
7
י"ז תשרי ה' תשע"ח
8
י"ח תשרי ה' תשע"ח
9
י"ט תשרי ה' תשע"ח
10
כ' תשרי ה' תשע"ח
11
כ"א תשרי ה' תשע"ח
12
כ"ב תשרי ה' תשע"ח
13
כ"ג תשרי ה' תשע"ח
14
כ"ד תשרי ה' תשע"ח
15
כ"ה תשרי ה' תשע"ח
16
כ"ו תשרי ה' תשע"ח
17
כ"ז תשרי ה' תשע"ח
18
כ"ח תשרי ה' תשע"ח
19
כ"ט תשרי ה' תשע"ח
20
ל' תשרי ה' תשע"ח
21
א' חשון ה' תשע"ח
22
ב' חשון ה' תשע"ח
23
ג' חשון ה' תשע"ח
24
ד' חשון ה' תשע"ח
25
ה' חשון ה' תשע"ח
26
ו' חשון ה' תשע"ח
27
ז' חשון ה' תשע"ח
28
ח' חשון ה' תשע"ח
29
ט' חשון ה' תשע"ח
30
י' חשון ה' תשע"ח
31
י"א חשון ה' תשע"ח