50 שנה למטה בנימין
אירוע: רוח אלקנה בשילה הקדומה
תאריך: 12/09/2017
שעה: 19:30
מקום:
פרטים נוספים: