50 שנה למטה בנימין
אירוע: מפגש ספרותי מוסיקלי של "משיב הרוח"
תאריך: 12/09/2017
שעה: 20:30
מקום: עפרה
פרטים נוספים: