50 שנה למטה בנימין
תוצאות חיפוש חוקי עזר
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר הודעה בדבר עבירות קנס.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר הצמדה למדד.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר מבנים מסוכנים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר החזקת בעלי חיים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח בשר ומוצרי בשר.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח כלבים וחתולים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר צעצועים מסוכנים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח על מכירת בשר ומוצריו.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר-החזקת מקלטים.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר שמירת הסדר והניקיון.pdf 10/03/2015
pdf חוק עזר אספקת מים.pdf 23/11/2015
pdf תיקון התשעז בדבר עבירות קנס.pdf 27/08/2017