50 שנה למטה בנימין
תוצאות חיפוש חוקי עזר
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר הודעה בדבר עבירות קנס 10/03/2015
pdf חוק עזר הצמדה למדד 10/03/2015
pdf חוק עזר מבנים מסוכנים 10/03/2015
pdf חוק עזר החזקת בעלי חיים 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח בשר ומוצרי בשר 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח כלבים וחתולים 10/03/2015
pdf חוק עזר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים 10/03/2015
pdf חוק עזר צעצועים מסוכנים 10/03/2015
pdf חוק עזר פיקוח על מכירת בשר ומוצריו 10/03/2015
pdf חוק עזר החזקת מקלטים 10/03/2015
pdf חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם 10/03/2015
pdf חוק עזר שמירת הסדר והניקיון 10/03/2015
pdf חוק עזר אספקת מים 23/11/2015
pdf תיקון התשעז בדבר עבירות קנס 27/08/2017
pdf חוק עזר העמדת רכב וחנייתו 12/02/2018