50 שנה למטה בנימין
חוקי עזר בקטגוריה: אגרת מבני ציבור
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזרת אגרת מבנה ציבור 10/03/2015
pdf חוק עזר אגרת מבני ציבור - תיקון.pdf 10/03/2015
pdf תחשיב אגרת מבני ציבור.pdf 10/03/2015
pdf הארכת תוקף חוק עזר - אגרת ביוב.pdf 26/01/2017