50 שנה למטה בנימין
חוקי עזר בקטגוריה: אגרת ביוב
סוג הקובץ שם הקובץ תאריך העלאה
pdf חוק עזר למטה בנימין (אגרת ביוב), התשס"ה – 2005 10/03/2015
pdf הארכת חוק עזר למטה בנימין (אגרת ביוב), תשס"ה – 2005 – עד לתאריך 01.06.2012 26/01/2017