קסדות רכיבה במחיר מסובסד

תאריך: 11/12/2016

 

אלפי רוכבי אופניים רוכבים מידי יום בשבילים ובכבישים שבבנימין. בימים אלה מתקיים פרויקט משותף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ממונה בטיחות בדרכים במועצה ומחלקת הספורט במתנ"ס, למכירת 500  קסדות איכותיות במחיר מסובסד לתושבי בנימין - 10 ₪ בלבד לקסדה!

 

מוגבל ל- 2 יחידות למשפחה. מספר הקסדות לכל יישוב - מוגבל. פתיחת הרישום פתיחת הרישום תהיה ביום שלישי י"ג כסלו, 13/12. רישום ופרטים נוספים באמצעות רכזות הקהילה ביישוב.