ייצוג נשי באירועי תרבות בבנימין

תאריך: 16/03/2017

 

לקראת אירוע 'מדליקים את הרוח' המתוכנן לסוף החודש הזה באולם הארנה בירושלים, קיבלנו פניות מתושבים המתרעמות על כך שהאירוע מורכב כולו מזמרים גברים ללא יצוג נשי בינהם. העובדה שאת האירוע מנחה אישה, לא היוותה בעיניהם יצוג הולם מספיק.

 

בדקנו מספר אפשרויות לשילוב אישה באירוע באופן שלא יפגע בקהל הגברים שאינם מעוניינים להיחשף לשירת נשים, ולצערנו לא הצלחנו לעשות זאת עקב סבך אילוצים ומגבלות שהפקת אירוע כזה מייצר.

 

עם זאת שמענו את זעקת הנשים הבנו את המסר וקיבלנו על עצמנו לעשות כל מאמץ באירוע זה ובאירועים עתידיים לתת יצוג הולם גם לצד הנשי של המגדר, תוך רגישות והתחשבות בצרכים של כלל התושבים.