הבהרה לצבור - בנוגע לכשרות כלים בסניף 'שיווק השקמה' ב'שער בנימין'

תאריך: 20/04/2017

 

בעקבות פרסום על הטרפת כלים בסניף 'שווק השקמה' ב'שער בנימין' הרינו להודיע כי לאחר בדיקה מדוקדקת במצלמות המוצבות במקום, התברר כי היתה אמנם הפרת נהלים חמורה באחת המחלקות, אבל לא היתה הטרפת כלים.

 

העובד פוטר לאלתר, והמקום הוסדר על פי ההלכה להמשיך לשרת את הצבור בנאמנות.

הואיל וההודעה על התקלה התפרסמה בתפוצה רחבה, אבקש את כבודו לפרסם את ההבהרה באופן המתאים.

 

הרב אלחנן בן נון - יו"ר ועדת הכשרות - לשכת הרבנות 'מטה בנימין'