50 שנה למטה בנימין

שינוי בשירותי משרד הפנים עקב מעבר לתיעוד ביומטרי חובה - לחצו לפרטים

תאריך: 09/05/2017

עדכון בנוגע לשירותי משרד הפנים

עקב מעבר לתיעוד ביומטרי חובה לא יינתנו השירותים:

חידוש דרכון ודרכון חדש – ראשון

תעודות זהות ראשונות

תעודות זהות בלויה

יש לגשת ללשכות בירושלים רח שלומציון במלכה או בקניון במעלה אדומים