50 שנה למטה בנימין

תחזית מזג האויר לאזור בנימין

תאריך: 25/09/2017

 

תושבי בנימין, מוזמנים להתעדכן בתחזית מזג האויר באזורים שונים בבנימין