50 שנה למטה בנימין

תחזית מזג האויר לאזור בנימין

תאריך: 19/01/2018

 

תושבי בנימין, מוזמנים להתעדכן בתחזית מזג האויר באזורים שונים בבנימין