50 שנה למטה בנימין

זמני קבלת קהל במשרד הפנים בחשמונאים ובשער בנימין

תאריך: 26/09/2017

עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה ,וחובת התושבים להגיע ללשכות, זמני קבלת הקהל יהיו אחת לשבועיים

בחודשים הקרובים יינתן השירות בתאריכים

בחשמונאים ימי ראשון : 1.10, 22.10, 5.11, 19.11 בשעות 16:00-17:30

בשער בנימין בימי שלישי : 3.10, 24.10, 7.11, 21.11 בשעות 8:00-14:00