50 שנה למטה בנימין
  • מטה בנימין
  • ארכיון חדשות
  • אגף הרווחה: בשבוע הבא, בימים א' – ה', טז- כ בחשון,  5-9 בנובמבר לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפונ

אגף הרווחה: בשבוע הבא, בימים א' – ה', טז- כ בחשון,  5-9 בנובמבר לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפונ

תאריך: 02/11/2017

במסגרת שיפור השירות ומעבר לתיק משפחה ממוחשב,  אגף הרווחה יהיה סגור בשבוע הבא, בימים א' – ה', טז- כ בחשון,  5-9 בנובמבר.

לא תהיה קבלת קהל ולא מענה טלפוני של העובדים. במקרים דחופים יש לפנות למזכירות האגף 02-9977102. לאחר שעות העבודה, יש לפנות במקרים דחופים לפנות למוקד בנימין 1208.