50 שנה למטה בנימין

הרישום למעונות הרישום לשנת הלימודים תשע"ט הוקדם! תאריכי הרישום: 4-22/2/2018

תאריך: 25/12/2017

 

שימו לב!

 

הרישום למעונות לשנת תשע"ט הוקדם והוא יתקיים בתאריכים  4-22/2/2018 (ו' – כ"ו שבט)  

 

קישור לאתר הרישום יפורסם ב4/2/18