50 שנה למטה בנימין

רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט

תאריך: 03/01/2018

 

ביום רביעי, א' בשבט התשע"ח, 17/1/18, יחל הרישום לגני הילדים וכיתות א'.

 

הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת www.binyamin.org.il ויימשך עד כ"א בשבט התשע"ח 06/02/18.

 

גילאי רישום: לכיתה א' – ילידי ו' טבת התשע"ב 1/1/12 עד י"ח טבת התשע"ג, 31/12/12. לגן גילאי 5 – ילידי י"ט טבת התשע"ג,  1/1/13 עד כ"ח טבת התשע"ד, 31/12/13. גילאי 4 – ילידי כ"ט טבת התשע"ד,  1/1/14 עד ט' טבת התשע"ה, 31/12/14. גילאי 3 – ילידי י' טבת התשע"ה, 1/1/15 עד י"ט טבת התשע"ו, 31/12/15.

 

חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים. הרישום יתאפשר במידה והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות הזהות של ההורים.