50 שנה למטה בנימין

בימים ראשון עד רביעי (11/2/18-14/2/18) מחלקת רישוי תהיה סגורה - לא תתקיים קבלת קהל

תאריך: 15/01/2018

 

בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים 11/2/18-14/2/18  מחלקת רישוי תהיה סגורה עקב השתלמות.

 

בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל

 

לכן באופן חד פעמי ביום חמישי 15/2/18 תתקיים קבלת קהל פתוחה

 

הארכיב יהיה פתוח כרגיל בימי קבלת קהל בשבוע זה.