50 שנה למטה בנימין

חוק עזר חדש - חוק העזר העירוני העמדת רכב וחנייתו התשע"ח

תאריך: 12/02/2018

 

לאחרונה נכנס לתוקף ופורסם ברשומות "חוק העזר העירוני – העמדת רכב וחנייתו התשע"ח".

 

החוק מסמיך את המועצה לקבוע הסדרי חניה ותנועה בתחומה תוך מתן מענה לצרכי המועצה והתושבים.

 

חוק העזר תורם לקביעת נורמה אחידה ביחס לחוקי החניה בתחום המועצה, ונותן פתרון לבעיית כלי הרכב הכבדים החונים כיום באופן לא מוסדר ברחבי היישובים ומפריעים לדיירים באזור לחנות בבטחה.

 

לצפיה בחוק לחצו כאן