50 שנה למטה בנימין
טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
הצהרה על הרחבת נכס
טופס בקשה להפרדת נכסים
הוראת קבע - שכר לימוד מעונות
הצהרה על נכס ריק - ארנונה
הוראת קבע לארנונה - כרטיס אשראי
הצהרה על תיקון נזילת מים
טופס בקשה להנחה זמנית במעון
טופס הצהרה על נפשות לצורך מכסות מים
טופס בקשה להנחה בארנונה
הוראת קבע - ארנונה
טבלת רמת הכנסה להנחה
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה 2014
צו ארנונה 2015
צו ארנונה 2017
צו ארנונה נעלה 2016
צו ארנונה נעלה 2017
עדכון תעריפי המים 1.1.2017