למה אמנת יחסי גומלין ?

 

"אמנת יחסי גומלין – מועצה – ישובים" הוכנה במשך מספר שנים במועצה האזורית מטה בנימין, בתהליך שהיו שותפים לו ועד מזכירי היישובים, מחלקות המועצה והמדור לעבודה קהילתית, ובהובלת מנכ"ל המועצה – מר מושי אשר

האמנה נועדה להבהיר ולהסדיר את חלוקת הסמכויות שבין המועצה ליישובים, שכן החוק אינו מפרט חלוקה זו. הוראות החוק מעניקות סמכויות שלטוניות למועצה, המוסמכת לטפל ולפעול בכל עניין הנוגע לשירותים מוניציפאליים לתושבים בתחום המועצה האזורית, ואילו לוועד המקומי ניתנות סמכויות רק ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה.

במשך השנים חלו תמורות רבות באופן ניהול היישובים, והתפתחו צורות שונות של דפוסי ניהול ומודלים שונים של מערכות יחסים בין המועצה ליישובים. הוראות החוק לא הותאמו לשינויים הרבים, ובהיעדר הוראות ברורות לגבי חלוקת החובות והמשאבים - נוצרו במקרים רבים כפילויות וסתירות, אי-בהירויות, ונותרו תחומים שלא טופלו על ידי אף אחד מרבדי הניהול.

הגישה שבבסיס חלוקת התפקידים באמנה זו היא של העצמת היישובים והאצלת סמכויות, גישה שמגבירה את החוסן היישובי ומניעה את התפתחות היישובים טוב יותר מכל מערכת מרכזית – מחד; אך גם מגבירה את הצורך בהגדרת חלוקת סמכויות ותפקידים מאידך.

אמנת יחסי גומלין זו, שהוכנה מתוך למידה וניתוח של המציאות ובשיתוף פעולה של כל הגורמים השותפים – אינה באה להוות מסמך משפטי אלא להבהיר ולהסדיר סמכויות, חובות וזכויות, באופן שיאפשר ניהול מערכות יחסים בין היישובים למועצה כך שהתושב יידע אל נכון היכן יימצא לו המענה בכל שירות ושירות מוניציפאלי הנדרש לו.

 

להורדת קובץ אמנת יחסי גומלין מועצה - ישוב לחץ כאן