עם סיום הבניה, לאחר שנבנו בבית חלונות ודלתות והבית ראוי לאכלוס, עורכים פקחי מחלקת התכנון בדיקה לצורך מתן טופס 4 - הנדרש לצורך חיבור לחשמל.

החל מ-8.09 מחייב משרד הבריאות את המועצה להתנות מתן אישור זה  בביצוע בדיקת שטיפה וחיטוי למערכת המים על ידי חברות המאושרות לכך.

לאחר הצגת כל האישורים הנדרשים (כמפורט מטה) יישלחו שני פקחים - לבדיקת התאמה להיתר ולחיבור תקין למערכת הביוב העירונית.

 

בכל שאלה ניתן לפנות רויטל סבג - מזכירת הועדה לתכנון ובניה.

בימים א'-ה' בין השעות 9.00-13.00- במס' 02-9977297 או במייל: cpc@binyamin.org.il

ניתן להגיש  את הטפסים בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00

 

אישורים הנדרשים לקבלת אישור גמר בניה להגשה במקור בלבד (טופס 4)

 

  1. טופס מדידה עדכנית חתומה ע"י מודד (מקור) + CD (DIS ו- REG)

 

  1. אישורי מעבדה מוסמכת:

א.      בדיקת בטונים לכל הקומות:

-          יסודות

-          רצפה כולל רצפת ממ"ד

-          עמודים וקירות ממ"ד

-          תקרות, כולל תקרת ממ"ד

ב.      אטימות ממ"ד

 

  1. טופס שטיפה וחיטוי מים
  • במידה ונדרש במסגרת הבניה להנחיות יועץ קרקע יש להציג אישור ביצוע חתום.

את כל המסמכים יש להגיש ישירות למשרד או בדואר רשום- נא לא לשלוח את המסכמים במייל.