היחידה להתפתחות הילד נותנת מענה לילדים עם עיכובים התפתחותיים ולמשפחותיהם. צוות המטפלים מאתר, מאבחן ומטפל בילדים עם איחור התפתחותי בתחומים שונים כגון: מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, משחק, שפה וחשיבה, תוך התייחסות לפן ההתנהגותי והרגשי של הילד.

חשיבות הטפול בגיל צעיר

הנסיון המקצועי המצטבר מלמד שטיפול בילדים בגיל צעיר מצמצם נזקים מוטוריים ושפתיים והתנהגותיים ומאפשר מוכנות טובה יותר לבית הספר, ושומר על דימוי עצמי חיובי של הילדים.

הכרה מקצועית

היחידה מוכרת ע"י משרד הבריאות וזוכה להערכה בגלל הרמה המקצועית הגבוהה של צוות העובדים. היחידה מהווה כתובת ו"בית" להורים לילדים מתקשים.

מי המטופלים?

לקוחות היחידה להתפתחות הילד הם ילדים מגיל חודש עד גיל 9 שאינם משולבים בגנים לחינוך מיוחד. היחידה נותנת מענה למטופלים מכל קופות החולים ( כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת).
מרבית הילדים המטופלים מגיעים פעם בשבוע לטיפול פרטני ברפוי בעיסוק בשפה ו/או בפיזיותרפיה. כמו כן מגיעים ילדים לאבחון ולמעקב של רופא התפתחותי, ולאבחון ולטפול פסיכולוגי.

הדרכה וליווי

בנוסף לטיפול הישיר בילד, מספק צוות היחידה הדרכה וליווי להורים ולצוות החינוכי במסגרת בה הילד לומד, בהתאם לצרכיו, כל זאת על מנת לשפר את המיומנויות הנרכשות ולקדם את התפתחות הילד ככל שניתן.

השתלמויות מקצועיות

צוות היחידה מקיים השתלמויות והרצאות בנושאים התפתחותיים שונים לגננות, מטפלות ולציבור הרחב.