כ-500 משפחות


20 ק"מ מירושלים


משותף קהילתי


אלול תשל"ט [ספטמבר 1979]

 

 

 

טלפון מזכירות: 5354855 -02
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

 

התחבורה הציבורית בישוב כפר אדומים מופעלת ע"י חברת אגד תעבורה – קו 215 עובר בישוב ומגיע לירושלים/אלון, קו 25 עובר בישוב ומגיע למעלה אדומים. 
לו"ז נסיעות.

 

 


מעונות/ גנים/בתי ספר

ספריה/מתנ"ס


בית כנסת/מקווה

סופר/דואר/קופ"ח

 

 

קהילה משותפת לכלל ישראל.
כפר אדומים עלה על הקרקע בחודש תשרי תשל"ט, ספטמבר 1979.  עשר המשפחות הראשונות שעלו לישוב התגוררו קודם לכן במישור אדומים. חלק מן הגרעין התפצל וייסד את העיר מעלה אדומים. כיישוב המיועד לכלל ישראל היה האידיאל הראשון לקיים חיים בצוותא של חילוניים ודתיים. מערכת החינוך בכפר כוללת מעון מגיל 3 חודשים וגני ילדים. תנועת הנוער הפועלת בכפר היא תנועת הצופים הדתיים ובנוסף קיים מועדון נוער ופעילויות בניהול רכזי הנוער. הילדים מקבלים העשרה רבה מחוגים ומגוון פעילויות שמתקיימים בשעות אחר הצהריים. בכפר קיימת מכינה קדם צבאית- " מכינת עין פרת", המושתת על ערכי הכפר, מגיעים אליה צעירים מכל רחבי הארץ.

 

 

 

תהליך הקליטה- מילוי טפסי קליטה. ראיון, מבחן התאמה לישוב קהילתי. ועדה מסכמת בהשתתפות נציגי הסוכנות, נציג אמנה ונציג הישוב. לאחר קבלת תשובה סופית חיובית, המשפחה יכולה לעלות לכפר ולהתחיל את שנת המועמדות. שנת המועמדות נועדה להכרות הדדית בין הישוב למשפחה הנקלטת. לכל משפחה מנסים להתאים משפחה מאמצת שתסייע לה בדרכה. עם תום השנה הראשונה המשפחה תעלה לחברות באסיפת חברים. הבנייה כפופה לתקנון הכפר והמועצה.