מהי רוכלות מזון?

 • רוכלות מזון הוא עסק שזז ממקום למקום ובסוף היום מתקפל מהמקום כולל הכיסאות והשולחנות!
 • עסק שזז ממקום למקום אינו יכול להיות מחובר לתשתיות כמו מים, חשמל, ביוב.
 • מבחינת גודל ורוחב המקום = שווה ערך לבית אוכל (לנוחיותך תקנות משרד הבריאות המתייחסות לנושא)
 • במידה והחלטת שהמקום הוא בית אוכל ומקום קבוע – יש לדאוג לאישורים בראש ובראשונה באגף הנדסה במח' רישוי פיקוח למבנה הקבוע.

 

הגשת תכניות עסק למכירת מזון

על מנת לקבל אישור עסק לרוכלות מזון עליך לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 1. יש להגיש לאישור לפני תחילת בניית העסק תכנית עסק מפורטת למחלקה לרישוי עסקים. התוכנית תכלול מפה מצבית, תרשים סביבה ותוכנית עסק בקנה מידה 1:50 (סידור פנים).
 2. תכנית העסק תכלול פירוט מדיוק של הסידור הפנימי של העסק. יש לסמן במדויק את מידותיו של העסק- אורך, רוחב וגובה. מיקומם וגודלם של כל פרטי הציוד הקבוע שבעסק  כגון: שולחנות העבודה, כיורים, מקררים, ארונות ושירותים .
 3. תכנית העסק תכלול גם תכנית סניטרית ובה יפורט מיקומם של תעלות הניקוז של העסק, בור מפריד שומן, החיבור של מערכת ה ניקוז אל מערכת הניקוז העירונית.
 4. התוכנית הסניטרית תכלול את פירוט ומיקום האמצעים המיועדים לשטיפת הרצפה בעסק.
 5. התוכנית הסניטרית תכלול פירוט האמצעים בהם מסופקים מים חמים וזורמים לכל הכיורים בעסק.
 6. בתוכנית יש לפרט את מיקום ציוד העבודה כגון משור, מכונת טחינה, מכונת אריזה והמיקום בו מוחזק מלא חומרי האריזה.
 7. התוכנית תכיל פירוט מדויק של שיפועי הרצפה ומיקום מחסומי הרצפה.
 8. אין להתחיל בבניית העסק טרם קבלת אישור חתום על תכנית העסק ממשרד הבריאות, השירות הווטרינרי וממחלקת רישוי עסקים.
 9. התוכנית תכיל פירוט של מיקום גופי התאורה בעסק, אמצעי המיזוג, אמצעי הרחקת זבובים.
 10. התוכנית תכיל את המיקום המדויק והמידות המדויקות של כל הפתחים והדלתות בעסק.
 11. התוכנית תכלול תרשים מפורט של העברת המוצרים בין המדורים השונים בעסק.
 12. חומרי הגלם יועברו אל מדורי ההחסנה והעיבוד דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם המכירה.
 13. לתוכנית העסק יש לצרף פרשה טכנית אשר תכלול את סוג המוצרים אשר מיועדים למכירה, כמויות, תרשים זרימה של הטיפול במוצר מרגע כניסתו ועד מכירתו.
 14. תכנית העסק תכלול מקום פריקה ייעודי למשאיות ההובלה המובילות מוצרים אל העסק.

 

לתקנות תנאי תברואה ברוכלות מזון לחץ כאן