ניצה פרקש
מנהלת אגף אסטרטגיה
02-6492748

אבידע בן יוסף
רכז תכניות עבודה ותהליכים אסטרטגיים
029700682

 

על האגף

אסטרטגיה מגדירה לאן אנחנו רוצים להגיע ומה עלינו לעשות כדי להגיע לשם.

היא מבוססת על זיהוי הערכים המובילים אותנו (כקהילה וכארגון) והמשאבים הנדרשים לנו למימושם.

אגף אסטרטגיה הוקם במטרה להוביל תהליכים צופי-פני-עתיד בעבודת המועצה ולקדם חשיבה ועבודה "יוזמת" (לעומת "מגיבה").

עבודת האגף מתבצעת בשני ערוצים מקבילים:

א. הכנת תוכנית אסטרטגית לבנימין בראיה עתידית וגזירת תוכניות עבודה אופרטיביות שנתיות ורב-שנתיות לכלל מחלקות המועצה בהתאם ליעדים שיוצבו.

ב. הטמעת תהליכי עבודה אסטרטגיים בארגון – קבלת החלטות מבוססות נתונים, הגדרת יעדים מדידים ותוצאתיים בתוכניות העבודה השנתיות, תכנון בראיה מרחבית ומערכתית, חדשנות כתפיסה ארגונית, מחקר ופיתוח ועוד.