ניצה פרקש
מנהלת אגף אסטרטגיה

אבידע בן יוסף
מנהל מחלקת מחקר ומידע

 

על האגף

אסטרטגיה מגדירה לאן אנחנו רוצים להגיע ומה עלינו לעשות כדי להגיע לשם.

היא מבוססת על זיהוי הערכים המובילים אותנו (כקהילה וכארגון) והמשאבים הנדרשים לנו למימושם.

אגף אסטרטגיה הוקם במטרה להוביל תהליכים צופי-פני-עתיד בעבודת המועצה ולקדם חשיבה ועבודה "יוזמת" (לעומת "מגיבה").

עבודת האגף מתבצעת בשני ערוצים מקבילים:

א. הכנת תוכנית אסטרטגית לבנימין בראיה עתידית וגזירת תוכניות עבודה אופרטיביות שנתיות ורב-שנתיות לכלל מחלקות המועצה בהתאם ליעדים שיוצבו.

ב. הטמעת תהליכי עבודה אסטרטגיים בארגון – קבלת החלטות מבוססות נתונים, הגדרת יעדים מדידים ותוצאתיים בתוכניות העבודה השנתיות, תכנון בראיה מרחבית ומערכתית, חדשנות כתפיסה ארגונית, מחקר ופיתוח ועוד.

מדור GIS

רות נוטקוביץ
מנהלת מדור מידע מוניציפאלי

 

המדור אחראי על הטמעת השימוש במערכת ה - GIS ככלי לקבלת החלטות מבוססות נתונים.

תחומי עיסוק מרכזיים: 

1.    איסוף והנגשת נתונים גיאוגרפיים ליחידות המועצה, גופי הסמך, ומזכירויות הישובים.

2.     ניהול ותפעול אתרי ה- GIS המועצתיים כולל אפיון וליווי הקמת ממשקים למערכות הליבה https://v5.gis-net.co.il/v5/Mbinyamin