מנהלת מדור לוגיסטיקה ואחזקת מבני המועצה

אורלי לוי

טלפון: 026492472

דוא"ל: OrliLevi@binyamin.org.il

 

טופס בקשת שירות לעובד לאחזקת מבני המועצה

לקניות/ארגון אירוע מיקום האירוע
אנא פרט את הבקשה לדוג' רשימת קניות, סוג התקלה והאם חוזרת על עצמה, תאריך האירוע וכד'